Top

Články a Médiá

Zmenia sa pravidlá spamovania?

 

Využívanie elektronickej pošty na marketingové účely má mnohé úskalia spojené s rozsiahlou právnou reguláciou, ktorá sa nachádza vo viacerých zákonoch, ktorých dodržiavanie kontrolujú rozličné úrady. 

Vymáhanie týchto pravidiel sa od roku 2018 viac centralizuje na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý bude mať za porušenie spojené so zasielaním elektronickej pošty právomoc ukladať enormne vysoké pokuty. Ako aplikovať relevantné právo na modelové príklady a aké je najvhodnejšie optimalizačné riešenie pre právne zabezpečenie zasielania marketingových posolstiev prostredníctvom mailu sa dozviete v článku Ondreja Zimena.