Top

Články a Médiá

ZDRAVOTNÝ ODVOD Z DIVIDEND – DÁ SA TOMU VYHNÚŤ?

V roku 2011 boli zavedené Radičovej vládou tzv. zdravotné odvody z dividend, ktoré Ficová vláda v roku 2012 zvýšila. Aj keď sa táto platba formálne nazýva zdravotný odvod, je to obyčajná daň z dividend, ktorou sa zaviedlo ekonomické dvojité zdanenia. Zisk je zdanený nielen na úrovni spoločnosti 22% sadzbou, ale pri vyplácaní spoločníkom – fyzickým osobám aj 14% zdravotným odvodom. Podnikateľ tak musí za určitých okolností zo svojho zisku zaplatiť aj jednu tretinu. Dá sa týmto zdravotným odvodom z dividend vyhnúť?

Svoju racionalitu tieto odvody v kontexte súčasného daňovo-odvodového systému majú. Základným cieľom bolo to, aby majitelia spoločností – FO, ktorých príjem je iba vo forme vyplácania si podielov zo zisku prispievali v primeranej výške ich príjmu do zdravotného systému.

Ficová vláda v roku 2012 zdravotné odvody z dividend zvýšila a v roku 2013 zvýšila aj sadzbu dane z príjmov právnických osôb. Výsledkom bolo to, že malým slovenským podnikateľom sa nepomerne zvýšilo daňové zaťaženie. Kým v roku 2009 platili len 19% daň, v roku 2013 sa to mohlo vyšplhať až na 33%. Zavedenie týchto odvodov dokonca spôsobilo, že spoločnosti s vyšším ziskom platia agregátne na daniach a odvodoch percentuálne menej.

Podľa môjho názoru bola vďaka osobitnému vymeriavaciemu základu pre tento zdravotný odvod doterajšia právna úprava protiústavná. Niektoré fyzické osoby totižto platili zdravotné odvody aj dvakrát pričom dvakrát lepšiu zdravotnú starostlivosť im štát za to neponúkol. Možno aj preto sa Ficová vláda rozhodla pre tento rok zrušiť tento osobitný vymeriavací základ pri zdravotných odvodov z dividend[1]. Dnes, ak si teda chce spoločník vyplatiť zisk, platí:

 Zisk

 Daň

 Zdravotný odvod

Čistý zisk

 40 000 EUR

 8 800 EUR

 4 368 EUR

 26 832 EUR

Ak na Slovensku žijete a tu aj podnikáte, založenie spoločnosti v Česku, Maďarsku alebo na Cypre nie je riešením. Rovnako nie je riešením ani drsné offshorovanie. Zdravotný odvod z dividend budete musieť  zaplatiť vždy. Na zbavenie sa zdravotného odvodu z dividend preto nie je potrebné „cestovať za hranice“, stačí nájsť diery v zákonoch. A tie tam sú.


Podľa P. Pellegriniho, štátneho tajomníka Ministerstva financií plánuje vláda zdravotné odvody opäť zvýšiť.