Top

Články a Médiá

ZDAŇOVANIA ÚROKOVÝCH PLATIEB VYCHÁDZAJÚCICH Z KORPORÁTNYCH DLHOPISOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Od 1. júla 2013 sa už neuplatňuje zdanenie úrokov plynúcich z dlhopisov vyplácaných zahraničným daňovým rezidentov zo zdrojov v rámci územia Slovenskej republiky. Táto skutočnosť je výsledkom pokusov slovenskej vlády prilákať viac zahraničných investícií na účely pomoci slovenským podnikateľom vložením peňazí do ich podnikania ľahšie a flexibilnejšie. Tento článok je zameraný na poskytnutie stručného prehľadu financovania prostredníctvom emisie dlhopisov a súvisiacich daňových otázok a otázok sociálneho zabezpečenie.