Top

Články a Médiá

Zamestnanci môžu mať zisk aj vo forme akcií či opcií

akcie a opcie

Tomáš Demo,  náš partner a špecialista na zamestnanecké akcie a podiely poskytol rozhovor pre Hospodárske noviny, v ktorom hovoril okrem iného o výhodách zamestnaneckých akcií v porovnaní s tradičnými pracovnými benefitmi.

Keďže hlavný ekonomický benefit zamestnaneckých podielov často spočíva nielen v možnosti podieľať sa na zisku firmy v podobe práva podielu na zisku, ale tiež v možnosti tento podiel na firme v budúcnosti predať, pričom jeho hodnota sa odvíja od trhovej hodnoty firmy, ku ktorej v značnej miere prispievajú hlavne jej zamestnanci. Existuje tak predpoklad, že vlastníctvo podielu na firme zamestnanca priamo motivuje podieľať sa na raste jej hodnoty“ hovorí Tomáš Demo.

Celý rozhovor s Tomášom Demom.

Naše články týkajúce sa zamestnaneckých akcií a podielov.