Top

Články a Médiá

Zakladanie fondov na Slovensku – účtovné a daňové úskalia

Téme kolektívneho investovania sa v rámci CARPATHIAN v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax (preklik) venujeme relatívne intenzívne. Okrem skúseností so samotným zakladaním a prevádzkovaním fondov, vrátane ich účtovania, sa snažíme aj legislatívne pozdvihnúť túto na Slovensku značne poddimenzovanú oblasť.

Našou snahou je tak prostredníctvom rôznych kanálov postupne presadiť viaceré návrhy s cieľom zatraktívniť fondové prostredie na Slovensku. Najefektívnejším sa v tejto súvislosti zatiaľ javí účasť Petra Vargu v poradnom tíme na Ministerstve financií SR, ktorý je v tejto téme relatívne aktívny. Okrem toho je to aj členstvo v SLOVCA alebo spolupráca s Crowdberry, ktoré napomáhajú k vyvíjaniu tlaku na štátne orgány. Cieľom však ani tak nie je prilákať zahraničných fondových manažérov, ale skôr motivovať slovenských fondových manažérov nezakladať fondy v zahraničí. Týmito kanálmi sú členstvo v Práve v tejto súvislosti sme boli oslovení Hospodárskymi novinami, aby sme zosumarizovali základné právne, daňové a účtovné problémové body v slovenskej legislatíve. Týchto bodov je niekoľko a sú spôsobené dlhodobým nezáujmom zákonodarcov o oblasť kolektívneho investovania. Viac si o tom môžete prečítať nižšie