Top

Články a Médiá

Významná zmena v CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o.

S účinnosťou od 1. marca 2019 došlo k významnej zmene vo vlastníckej štruktúre spoločnosti CARPATHIAN Advisory Group, s.r.o.. Spoločnosť Montschildt Capital s.r.o., ktorá združovala zakladateľov spoločnosti Lukáša Steinigera a Ondreja Steinigera, predala svoj 52% obchodný podiel tretiemu zakladateľovi a vedúcemu partnerovi spoločnosti Petrovi Vargovi.

Táto zmena nepredstavuje len vlastnícke a v nejakej miere aj klientske preskupenie, ale predovšetkým potvrdzuje nastavené smerovanie. Hlavným cieľom spoločnosti je hlavne prehlbovanie technických skúseností a vedomostí v core oblastiach, ktorými sú účtovníctvo, dane a  transferové oceňovanie. Tento prístup tak predstavuje odklon od prvotných vízií o budovaní korporátneho a komplexného podnikateľského poradcu, čo nejakú dobu zahŕňalo aj širokú paletu oblastí regulácie a compliance (napríklad ochrana osobných údajov, ochrana spotrebiteľa, …). Okrem upriamenia detailnejšej pozornosti na novinky v oblasti digitalizácie a automatizácie účtovníctva alebo trendov v transferovom oceňovaní a cezhraničnom zdaňovaní,  je istou obsahovou zmenou aj bezvýhradná spolupráca s advokátskou kanceláriou Highgate Law § Tax, s.r.o., ktorá sa špecializuje, okrem iného, na dane a daňové optimalizácie, či startupy a reguláciu fondov a s ktorou CARPATHIAN zdieľa spoločných ľudí a spoločné kancelárie na Grosslingovej 5 v Bratislave. Klient tak môže mať svoje podnikanie pod jednou strechou. A tým klientom nie sú len stredne veľké inovatívne firmy s veľkými cezhraničnými presahmi, ale aj „jednoosobové sročky“. Aj pre nich totiž vieme poskytnúť služby moderných účtovníkov s dôrazom na automatizáciu a digitalizáciu za úplne komfortné ceny a s pridanou hodnotou v oblasti daňovej a odvodovej optimalizácie. Mimochodom práve na túto tému a špeciálne pre IT sektor organizujeme 24.4. konferenciu o daňovej optimalizácii. Budeme tam napríklad riešiť efektívne zdaňovanie príjmov zo softwarov, prácu zo zahraničia, vstup investora, predaj firmy a podobne.

Podľa našich skúsenosti práve malé a stredne veľké firmy veľmi oceňujú mať právo (Highgate Law § Tax), dane (Highgate Law § Tax a CARPATHIAN) a účtovníctvo (CARPATHIAN) pod jednou strechou a to nielen z praktických dôvodov. Život píše čoraz rozmanitejšie ekonomické príbehy, ku ktorým treba pristupovať kreatívne. Ak to spojíme s tým, že podnikateľ musí dnes vnímať daňové a odvodové súvislosti o niečo viac ako v minulosti (napríklad pri podnikových kombináciách, ochrane majetku, odmeňovaní zamestnancov alebo vstupoch investorov,,…), mať vedľa seba právnika ako aj daniara je dnes nevyhnutné. Nie je určite efektívne uchopovať napríklad ESOP (zamestnanecké akcie a opčné plány) len z právneho hľadiska a daňovému rámcu venovať pozornosť až neskôr. Vtedy neskôr totiž môžete nadobudnúť pocit, že ten ESOP kvôli daňovým a odvodovým konsekvenciám ani vlastne nie je benefitom.

Preto v Highgate Law & Tax kombinujeme právne a daňové poradenstvo a spolu s CARPATHIAN prinášame aj účtovný pohľad. Napríklad nedávno sme riešili objemovo síce menší, ale obsahovo plnohodnotný prípad, v ktorom klient podniká vytváraním sporenia pre retail klientov v kryptomenách. Fyzická osoba si takto každý mesiac sporí 100 EUR, pričom tým aktívom, do ktorého takto prostredníctvom nášho klienta investuje, sú práve kryptomeny. Prijať rozhodnutie, či takýto business model je právne a daňovo realizovateľný si vyžaduje nahliadnutie nielen do regulácie finančných trhov. Sporenie v kryptomenách prináša aj viaceré výzvy z hľadiska DPH a dani z príjmov. Kým pri DPH je právna úprava značne harmonizovaná v celej EÚ, daň z príjmov je vo veľkej miere stále v pôsobnosti jednotlivých členských štátov. Koniec koncov, suverenitu v tejto oblasti si slovenský zákonodarca vyskúšal v nešťastnom experimente s názvom „Digitálna daň“. Koho by táto téma ešte zaujímala, písali sme k tomu článok Slovensko digitálnou daňou pre UBER, Booking, Taxify a iných spáchalo ťažký hriech. Ak by napríklad základom dane pri DPH mala byť celková hodnota dodanej alebo sprostredkovanej kryptomeny, klientovi by toto podnikanie nedávalo ekonomický zmysel. A možno klientovi nedáva zmysel ani mať úplnú prítomnosť na Slovensku, ak má čo i len jemne globálnejšie ambície. A v neposlednom rade je potrebné zosúladiť túto právnu a daňovú architektúru s jej účtovným uchopením pre jej slovenskú časť. Aj keď Ministerstvo financií SR nedávno vydalo usmernenie o účtovaní virtuálnych mien, tento pohľad nie je stále komplexný (viac sa k tomu vyjadroval Peter Varga v rozhovore pre Hospodárske noviny o blokchaine a zdaňovaní kryptomien. A teda aj v tomto prípade platí, že venovať sa exekutíve ako je zakladanie nových spoločností, písanie všeobecných obchodných podmienok alebo GDPR je možné, až keď máte zvládnutú úplne základnú podnikateľskú architektúru.

Žijeme v dobe špecializácie a našou špecializáciou sú dane a účtovníctvo. Práve v týchto oblastiach sa chceme zlepšovať, aby naši klienti mohli vždy cítiť nielen obsahový, ale v dnešnej dobe aj nevyhnutný technologický komfort. Máme na to silný tím ľudí, ktorý tento rok doplníme ďalšími kvalitnými odborníkmi.