Top

Články a Médiá

Výhody a nevýhody účtovného softvéru na cloude

Účtovný softvér na cloude poskytuje rovnaké funkcie ako bežný účtovný softvér, ktorý máte štandardne nainštalovaný vo vašom počítači. Hlavný rozdiel však spočíva v tom, že samotný prístup do účtovného softvéru neprebieha cez takto nainštalovaný program, ale cez webové rozhranie, pričom všetky dáta sú uložené na vzdialenom externom serveri. A tie sú prístupné cez internet v ľubovoľnom čase a z ľubovoľného miesta. To, že niektoré spoločnosti pomaly prechádzajú z bežného účtovného softvéru na ten „cloudový“ je dnes už možno akýmsi trendom. A preto je na mieste si ukázať aké výhody, respektíve nevýhody so sebou prináša  tzv. cloudového riešenia:

Výhody účtovníctva na cloude

Prístup k údajom: Vkladanie a upravovanie, alebo len samotný náhľad údajov vie byť realizovaný z akéhokoľvek miesta v ľubovoľnom časovom okamihu.

Informácie v reálnom čase: Dáta zadané do softvéru sa ihneď aktualizujú pre všetkých užívateľov online softvéru.

Úspora na IT: Lokálny server / pevný disk sa nevyžaduje, pretože zálohovanie údajov je spravované poskytovateľom, takže ušetríte na počítačových zariadeniach a nákladoch na IT personál.

Náklady na softvér: nakoľko jednotlivé cloudové softvéri fungujú na báze mesačných, polročných alebo ročných poplatkov za používanie, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu účtovného softvéru bez straty investície do účtovného softvéru (pokiaľ si platíte mesačné predplatné). Zároveň mesačné platby sú menšou záťažou na cash-flow spoločnosti.

Úspora nákladov na údržbu softvéru a aktualizácií: náklady na softvérové ​​aktualizácie a údržbu znášajú poskytovatelia softvéru, tým pádom vám táto starosť odpadá.

Prístup s viacerými zariadeniami: Pristupovať k databáze účtovníctva môžete z rôznych zariadení, či už prostredníctvom prenosných počítačov, tabletov alebo smartfónov. Možnosť pripojiť sa z rôznych zariadení je výhodné hlavne pre používateľov, ktorí veľa cestujú.

Zálohovanie dát: Dáta sú zálohované a uložené na vzdialenom serveri, ktorý spravuje a zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Nevýhody účtovníctva v cloude

Dôvernosť údajov: Najväčšou nevýhodou cloudového účtovníctva je to, že zdieľate svoje údaje s treťou stranou. Samozrejme ochrana údajov a dát je zabezpečená, avšak fakt, že prístup má aj tretia strana môže znamenať zneužitie vašich dát. Zároveň vaše údaje môžu byť uložené v rôznych krajinách, kde môže platiť rozdielna regulácia.

Obmedzenia v aplikáciách: Účtovníctvo v cloude nemusí podporovať všetky vaše aplikácie, ktoré máte aktívne na vašom zariadení a to vás môže obmedzovať v práci. Niektoré vaše požiadavky nemusia byť k dispozícii v cloudovej verzii.

Zálohovanie dát: Väčšina softvérov pre účtovníctvo v cloude neposkytuje možnosť zálohovať údaje vo vašom počítači. Keď zmeníte softvér, môže sa stať, že s touto zmenou stratíte aj vaše údaje, ktoré ste v cloudovej verzii mali uložené. Tieto dáta vám môžu byť poskytnuté avšak niektorí poskytovatelia môžu mať export databázy spoplatnený.