Top

Články a Médiá

Viete kedy vám hrozí pokuta či väzenie za znižovanie daňovej povinnosti?

Súčasná legislatíva a ani rozhodovacia prax súdov neposkytuje jednoznačný mechanizmus na jasnú identifikáciu hraníc medzi daňovou optimalizáciou, agresívnou daňovou optimalizáciou a trestným činom skrátenia dane a poistného.

Aj keď slovenské ako aj české súdy už legitimizovali daňovú optimalizáciu, tá musí vychádzať z ekonomického alebo silného právného základu. V prípadoch, kedy sa nedá jednoznačne povedať, či daná štruktúra alebo právny vzťah obsahuje dostatočne silný podklad pre legitimizáciu štruktúry znižujúcej daňové zaťaženie, je podnikateľ vystavený právnej neistote. Nedávny prípad z Českej republiky ukázal, že kontinuálne testovanie daňových benefitov z nastavenej štruktúry na aplikačnú prax a ústavné princípy je nevyhnutné.

Ak Vás táto téma zaujíma, niekoľko jednoduchých príkladov z praxe uvádza Peter Varga vo svojom článku.