Top

Články a Médiá

UPPSALA (SK) – POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE SIEŤ FITNESS KLUBOV FITUP!

CARPATHIAN AG pripravoval pre klienta komplexný balík dokumentácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov a ochrany spotrebiteľa, vrátane zriadenia IT procesov s cieľom, aby boli plne v súlade so slovenskými a európskymi predpismi v oblasti ochrany údajov.

Naša práca zahŕňala:

  • príprava nového bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov vrátane bezpečnostných smerníc;
  • vypracovanie komplexnej dokumentácie ochrany osobných údajov;
  • nastavenie bezpečnostných procesov;
  • zastupovanie klienta pred Úradom pre ochranu osobných údajov počas inšpekčnej kontroly a v správnom konaní; a
  • podpora pri implementácii nových bezpečnostných smerníc.

Uppsala, s.r.o. je slovenská spoločnosť prevádzkujúca sieť veľkých fitnescentier na Slovensku a v Českej republike pod značkou FITUP! (pozri web).