Top

Účtovníctvo pre fondy kolektívneho investovania

Fondy kolektívneho investovania Vám nielen založíme, ale budeme ich aj účtovať.

Čo sú to fondy a pre koho to je?

Pod slovom fond si štandardne predstavujeme veľký inštitucionalizovaný subjekt, ktorého spravuje nejaká nadnárodná správcovská spoločnosť. Fondy však dnes zakladajú aj malí podnikatelia, ktorí chcú zbierať peniaze od verejnosti alebo privátnou ponukou s cieľom investovať ich a zhodnotiť. Ide o tzv. kolektívne investovanie. 

 

Aká je naša skúsenosť s fondami?

Fondom, ich zakladaniu a regulácií podnikania v tomto segmente sa naša advokátska kancelária Highgate Law & Tax venuje dlhodobo. Založili sme niekoľko malých fondov na Slovensku, prvý slovenský venture capital fond EuVECA alebo viaceré offshore fondy v zahraničí. Organizovali sme prvú slovenskú konferenciu o zakladaní malých investičných fondov na Slovensku. Peter Varga sa fondom a ich zdaňovaniu venuje v pracovnej skupine Ministerstva financií SR.    

Okrem toho sa fondom venujeme aj po daňovej a účtovnej stránke. Účtujeme viaceré malé investičné fondy a poskytujeme daňové poradenstvo v súvisiacich otázkach. Téma fondov sa stáva čoraz prístupnejšou pre menšie kapitálové skupiny. Rozmanitosť podkladových aktív s nástupom kryptomien výrazne vzrástla rovnako ako aj apetít investorov investovať. Tento segment podnikania je na vzostupe a my chceme byť a sme pri tom. 

Dane a účtovníctvo u malých fondoch.

Slovensko v procese svojho legislatívneho vývoja nekládlo dôraz na sofistikovanejšiu úpravu malých investičných fondov. Tento nedostatok je vidieť nielen v rámci skostnatenej regulácie, ale aj v oblasti daní a odvodov. Práve dane vedia byť významným elementom v rozhodovaní sa, či sa ten ktorý fond založí na Slovensku, alebo v zahraničí. Slovensko tak má oproti iným jurisdikciám v EÚ významnú nevýhodu.

Už len Česká republika má okrem viacerých regulačných možností aj zvýhodnený daňový režim pre viaceré typy fondov. Slovenský zákon o dani z príjmov nielenže neobsahuje významnejšie daňové výhody pre fondy, do veľkej miery je daňová povinnosť fondov ovplyvnená aj spôsobom ich účtovania. Aktuálne stále platné postupy účtovania pre fondy totiž, za určitých okolnosti, vyžadujú od fondu preceňovať svoje aktíva výnosovým spôsobom.

To znamená, že u niektorých fondov môže zdanenie spôsobiť zvýšenie reálnej hodnoty podkladových aktív (zdaňovanie fondov). Navyše, tieto postupy účtovania sú relatívne nejasné a netransparentné. Už len štatistika počtu malých investičných fondov neúčtujúcich podľa správnych predpisov dáva jasnú indikáciu toho, v akom regulačnom marazme sa na Slovensku dnes nachádza fondová oblasť.

Účtovanie malých fondov

Pre klientov zabezpečujeme správne vedenie účtovníctva malých fondov. Táto služba je hlavne pre malých podnikateľov vo fondovej oblasti (fondy pre investovanie do nehnuteľností, finančných nástrojov alebo kryptomien), ale aj pre “startupovské” huby, prostredníctvom ktorých investori investujú do rizikového kapitálu. Keďže ako jediní na Slovensku máme skúsenosti s fondom rizikového kapitálu (EuVECA) po právnej, daňovej ako aj účtovnej stránke, sme presvedčení, že v tejto oblasti vieme poskytnúť relevantné služby.

Zákon o kolektívnom investovaní

Zákon o kolektívnom investovaní je do veľkej miery harmonizovaný smernicami EÚ UCITS a AIFM. Preto aj definícia kolektívneho investovania, ktorá rozdeľuje regulované od neregulovaných štruktúr, je do veľkej miery štandardizovaná v rámci členských štátov. Preto zdrojom informácií pri interpretácií tohto zákona sú často pokyny a prax zahraničných regulátorov.

V súvislosti so zákonom o kolektívneho investovania riešime okrem daňovo-účtovných tém regulačné a právne nastavenia. Zastupujeme klientov pred NBS nielen v registračných alebo povoľovacích konaniach. Viac informácií o regulácií kolektívneho investovania nájdete v týchto našich článkoch a iných výstupoch:

Podielový fond

Podielový fond je len jeden typ právnej formy v rámci palety právnych foriem investičných fondov na Slovensku. Predstavuje súbor majetku, a teda nemá právnu ani daňovú subjektivitu. Jednotlivý podielnici držia tzv. podielové listy, ktoré predstavujú akési potvrdenie podielu na celom majetku spadajúceho do podielového fondu. Osobitne sa o ňom aj účtuje. Aj keď sa historický podielové fondy využívali a využívajú predovšetkým pre konzervatívne fondy (najmä UCITS), podielový fond vie byť veľmi pekne štrukturovaný ako súčasť daňovej optimalizácií investícií napríklad do kryptomien, cenných papierov alebo nehnuteľností (čiže pri AIF fondoch).  

Často kladené otázky

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne.

Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje

od 300 EUR – 1 000 EUR.

Finálna cena sa odvíja najmä od:

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi;
 • počtu účtovných úkonov;
 • právnej zložitosti klienta.

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Highgate Law & Tax;

 • využiť služby daňového a právneho poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, pričom klienti na účtovníctvo majú tieto služby so zľavou.

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť:

 • bezplatne využiť prístup k základnej právnej administratíve v podobe štandardných právnych dokumentov;
 • využiť Osobné konzultácie s JUDr. Ing. Petrom Vargom s 50% zľavou;
 • pri jednoduchých otázkach opýtať sa bezplatne niekoho z právnikov

Highgate Law & Tax.

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy

k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka.

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %.

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy

pri prechode účtovníctva cez rok.

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje

so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom.

Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom.

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…