Top

Účtovníctvo pre e-shop

Na vedení účtovníctva pre eshop viete ušetriť. Aké sú možnosti?

Účtovníctvo pre e-shop

Účtovníctvo pre e-shop –  je vaše účtovníctvo vedené efektívne? 

Nižšie pre zjednodušenie uvádzame 5 základných otázok, ktoré dávajú indikáciu, či je Váš e-shop nastavený dobre 

 • Vystavené faktúry vystavujete v e-shope manuálne?
 • Účtuje Váš účtovník prijaté faktúry manuálne? 
 • Účtuje Váš účtovník vystavené faktúry manuálne do účtovného softvéru?
 • Účtuje Váš účtovník pohyby na platobných bránach manuálne do účtovného softvéru?
 • Účtuje Váš účtovník dobierkové listy manuálne do účtovného softvéru?

Pokiaľ je Vaša odpoveď kladná aspoň na dve otázky, Váš e-shop nie je nastavený úplne efektívne. 

Vystavovanie faktúr

Vystavovanie faktúr v e-shope

Vystavovanie faktúr v papierovej forme je dnes už prežitok. Okrem všeobecných ekologických a ekonomických dôvodov (náklady na toner, tlačiareň a papier), papierové účtovanie výrazne predražuje účtovníctvo e-shopov. Na takéto účtovanie sú totiž potrebné manuálne vstupy účtovníka, pričom cena práce stále dynamicky stúpa. 

Faktúra v elektronickej podobe (napríklad vo formáte .pdf) je plne postačujúca na správne zaúčtovanie a kontrolu danej transakcie. Aj keď daňové úrady z času na čas vyžadujú papierovú formu, vždy je priestor na vytlačenie dokumentov iba v rozsahu požadovanom správcom dane. Okrem toho, hlavne pri väčších e-shopoch, by skladovanie toľkých vystavených faktúr bola významná logistická prekážka.

Prepojenie e-shopu s fakturačným systémom

S rastúcim počtom dokumentov sa zvyšuje aj nevyhnutnosť potreby efektívne prepojiť e-shop s fakturačným, alebo účtovným systémom. Prepojenie e-shopu (WooCommerce, Opencart, PrestaShop, Shoptet a iné) cez API so správnym fakturačným alebo účtovným systémom (napríklad SuperFaktúra), prípadne s účtovným softvérom (Pohoda, Omega a iné) alebo konektorom je nevyhnutnosťou nielen pre potreby zníženia ceny za účtovníctvo, ale hlavne pre transparentnosť podnikania.

Systém to zvládne aj bez manuálnych vstupov a podnikateľ sa môže venovať len občasnej kontrole. Faktúry sa generujú automaticky, či už v účtovnom softvéri, fakturačnom programe, prípadne rovno vo vašom e-shope, kde za pomoci konektora alebo API prepojenia prichádzajú do účtovného softvéru.

Import dát do účtovníctva e-shopu

Pokiaľ sa už aj faktúry, dobropisy alebo zálohové faktúry vystavujú v systéme automaticky, často sa v praxi vyskytuje problém s importom týchto dokumentov do účtovného systému. Ak sa importujú manuálne, je to neefektívne. V súčasnosti už totiž existuje veľké množstvo nástrojov na odbúranie týchto manuálnych vstupov. Je preto nevyhnutné správne nastaviť štruktúru dát pre účtovný softvér, aby sa obsah faktúr a iných dokumentov dostal automaticky do účtovného softvéru. 

Klient tak neplatí za ľudskú silu, ale malý poplatok za automatizáciu a spárovanie a následnú kontrolu účtovníkom. 

Platobné brány a bankové účty v e-shope

Agenda platobných brán / bankových účtov je pri e-shopoch veľmi široká. Správny výber platobnej brány a bankového účtu Vám môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pri účtovaní platobných brán je totiž potrebné zaznamenať každú prijatú / odoslanú platbu na bankovom účte / v účtovnom denníku. Pokiaľ má e-shop napríklad 500 vystavených faktúr mesačne, čomu prislúcha 500 prijatých úhrad, je to extrémne vysoké číslo pre manuálne zapisovanie pohybov na jednotlivých platobných bránach účtovníkom. 

Na Slovensku sú najpoužívanejšie platobné brány GoPay, Stripe, PayPal, ComGate, Revolut. Často je využívaná štandardná platba prevodom na účet. Pri platobných bránach je dôležité počiatočné nastavenie, neskôr správna štruktúra na import do účtovného softvéru s automatickým párovaním na vystavené faktúry a dobropisy. Pri začínajúcom e-shope sa dá táto agenda zvládnuť aj manuálne. Ak však má podnikateľ vyššie ambície, správne nastavenie importov z platobných brán je ďalšou nevyhnutnosťou.

Zásielkový predaj do zahraničia

V novele zákona o DPH od 01.07.2021 sa zjednotili pravidlá všetkých členských krajín EÚ ohľadom dodania tovaru na diaľku (e-shop) a dodania elektronických služieb (služby týkajúce sa pôvodného MOSS-u) (Video: Zmeny v DPH od 1.7.2021). Ak slovenská obchodná spoločnosť alebo fyzická zdaniteľná osoba prekročila obrat pri dodaní tovaru na diaľku a dodaní elektronických služieb pre osoby bez IČ DPH v súhrne 10 000,00 €, musí sa registrovať: 

 • pre osobitnú úpravu dane prostredníctvom tzv. OSS, alebo;
 • registráciou v jednotlivých štátoch miesta dodania takéhoto predaja.

Pre klientov zabezpečujeme obe formy registrácie podľa preferencie.

 

E-shop a platby za reklamu influencerom

Súčasný e-commerce je úzko spätý s využívaním tzv. influencerov, ktorí produkty a služby e-shop reklamujú/predávajú. Pri vyplácaní odmien influencerom je však potrebné dávať veľký pozor na daňové riziká. Pokiaľ totiž e-shop nesprávne zrazí daň alebo správcovi dane nepreukáže, že daň zraziť nemusel, môže mu správca dane vyrubiť daň až vo výške 35 % z vyplatenej sumy influencerovi + sankcie, ktorých výška môže byť až do 100 % vyrubenej dane.

U influencerov vo všeobecnosti dochádza k poskytnutiu týchto typov dodaní pre e-shop:

 • „placement“ produktov vo svojich postoch;
 • prepožičanie svojej tváre na reklamné účely;
 • merchandise“;
 • vystúpenia na podujatiach alebo „pózovanie“ s produktmi; alebo
 • tzv. sponzorské zmluvy.

Každé z týchto dodaní má iné daňové implikácie. Okrem toho je dôležité rozoznávať, či sa odmena vypláca právnickej alebo fyzickej osobe a v ktorej krajine je predmetný influencer usídlený. Je to komplexná téma a klientom v nej preto poskytujeme nevyhnutnú podporu.

Daňová optimalizácia pre e-shopy

E-shopy ako aj každé iné spoločnosti majú priestor využiť zákonné možnosti na daňovú a odvodovú optimalizáciu (Tuzemské a zahraničné možností na daňovú optimalizáciu). Okrem štandardných nástrojov sa k e-shopom, vzhľadom na ich povahu, môžu viazať aj ďalšie iné možnosti pre efektívnejšie zdaňovanie. 

Pre klientov na účtovníctvo tak vieme poskytnúť v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax aj takéto dodatočné poradenské služby. Tieto služby poskytujeme buď na báze odborných konzultácií s Petrom Vargom alebo komplexne, kde detailnejšie analyzujeme klientovo podnikanie a navrhneme riešenia ušité na mieru. 

Právny compliance pre e-shopy

Keďže sa CARPATHIAN nachádza v jednej kancelárii aj s advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax a partnermi oboch spoločností sú tie isté osoby, našim klientom na účtovníctvo vieme zabezpečiť komplexné compliance dokumenty pre správu e-shopu (napr. : GDPR, všeobecné obchodné podmienky, privacy policy a podobne). 

Prístup k informáciám

Naši klienti na účtovníctvo okrem odborných konzultácií  môžu využívať vzory základných právnych dokumentov (napr.: zmluva o pôžičke, pracovná zmluva, zmluva o spolupráci, výpoveď, rozhodnutie valného zhromaždenia a podobne), ktoré sú vyhotovené našou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax. Rovnako tiež majú klienti prístup k relevantným informáciám pre podnikateľov: 

Zastupovanie v daňových konaniach

Naša advokátska kancelária Highgate Law sa špecializuje na daňové spory (Daňové kontroly a zastupovanie v daňových konaniach). Zastupujeme klientov nielen pri daňových kontrolách, ale aj v prípadných súdnych konaniach. Ak nastane takáto situácia, naši klienti sa majú na koho obrátiť a vďaka synergii spoločností CARPATHIAN a Highgate Law & Tax aj ušetriť náklady na zastupovanie.

 

Často kladené otázky

Základná cena za účtovníctvo pre “jednoosobovú sro” je 100 EUR/mesačne. Pre menšiu až stredne veľkú servisnú spoločnosť sa cena štandardne pohybuje od 300 EUR – 1 000 EUR. 

Finálna cena sa odvíja najmä od: 

 • miery automatizácie, ktorú dokážeme s klientom nastaviť, aby sa účtovníctvo nemuselo predražovať manuálnymi vstupmi; 
 • počtu účtovných úkonov; 
 • právnej zložitosti klienta.  

Určitá časť daňového a odvodového poradenstva je v cene za vedenie účtovníctva. Štandardne však súčasťou ceny nie je individuálne a komplexné daňové a odvodové poradenstvo. Klienti majú v takom prípade možnosť:

Rovnako ako pri daňovom a odvodom poradenstve, právne poradenstvo je štandardne mimo režimu vedenia účtovníctva. Klienti však majú možnosť: 

Po dohode o podmienkach spolupráce nastáva proces premiestnenia účtovnej agendy k nám. Pri malých spoločnostiach je prechod k nám relatívne jednoduchý a prebieha štandardne aj bez toho, aby bolo nutné niečo významné podnikať. Ak je prechod k nám realizovaný cez rok, vo všeobecnosti nie je nevyhnutná ani extrémna súčinnosť zo strany bývalého účtovníka. 

Pri väčších spoločnostiach (t.j. do 50 zamestnancov) strávime na “onboardingu” klienta prirodzene viac času. Snažíme sa o dosiahnutie ideálneho technického prepojenia medzi klientom (prípadne jeho systémami) a nami. Hlavným cieľom z našej strany je nastaviť spoluprácu od dňa jedna tak, aby procesne všetko fungovalo takmer na 100 %. 

Pri prechode účtovníctva k nám sa predovšetkým usilujeme, aby tento proces klienta absolútne obišiel. Komunikujeme priamo s pôvodným účtovníkom. Pokiaľ ten nie je kooperatívny, vo veľa prípadoch postačujú dáta z databáz, prípadne konečné stavy pri prechode účtovníctva cez rok. 

Každý klient má prideleného svojho “account” účtovníka. Klient následne komunikuje so mzdovým účtovníkom a v individuálnych prípadoch s hlavným účtovníkom, daňovým alebo právnym poradcom. Výhoda spolupráce s nami spočíva v tom, že za nepremrštené ceny klient získava benefity spolupráce s inštitucionalizovaným poskytovateľom služieb s lokálnym prístupom. 

V tíme máme približne 15 účtovníkov a 5 poradcov, takže v prípade neočakávaného výpadku niektorého z nich je našou snahou, aby to klient čo najmenej pocítil.   

Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás alebo sa spýtajte osobne na konzultácii s Petrom Vargom.

Povedali o nás

“Ako firma podnikajúca primárne v online prostredí, oceňujeme na spolupráci so spoločnosťou Carpathian ich technickú vyspelosť. Automatizácia výmeny dát a prepojenie systémov nám šetrí náklady a zvyšuje kvalitu služby.”

Peter Hrbáčik
itrinity, s.r.o.

V prvom rade oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup, ochota prispôsobiť sa špecifikám našej spoločnosti a komplexné poradenstvo v prípade potreby. Ďalej sú to inovácie, ktoré sa snažíte implementovať do účtovníctva a tým uľahčiť život klientom.

Amir Al Jabri
Goriffee s. r. o.

CARPATHIAN sme našli flexibilného a ochotného partnera, u mňa spájajúceho účtovnícke služby a právne poradenstvo “pod jednou strechou”.

Michal Kevicky
MJCH, s. r. o.

Moderné a spoľahlivé účtovníctvo. Kvalitné daňové poradenstvo, odporúčam.

Jakub Cambel
Magneting s. r. o.

Spolupracujeme s vami, pretože máte komplexný prehľad vo viacerých oblastiach. Pre nás, ako technologickú firmu je tiež kľúčové, že rozumiete nášmu biznisu ako funguje, pretože veľakrát prekonáva hranice, či už štátu alebo rôznych zákonov. Vážime si na vás to, že sa v týchto prienikoch vzdelávate a prinášate aktívne riešenia, ktoré vieme uchopiť a pretaviť do praxe.

Grigor Ayrumyan
WEZEO, s. r. o.

„S firmou Carpathian sa nám úžasne spolupracuje, nakoľko majú bohaté skúsenosti s účtovaním pre stredné a väčšie e-shopy. Vedeli nám poradiť a zautomatizovať procesy podľa našich potrieb, aby naše účtovníctvo s plus 5.000 faktúrami mesačne, pre nás už nebolo nočnou morou a desiatkami „manuálnej“ práce mesačne :)“

Adam Cvik
Bloom Cosmetics s.r.o.

„So službami Carpathian sme veľmi spokojní. Vďaka automatizácii účtovníctva s ním nemáme takmer žiadne starosti a môžeme sa tak viac venovať nášmu podnikaniu.“

Oskar Slanina
Topsell s. r. o.

Konzultácie

Osobné konzultácie s Petrom Vargom

Právne a daňové konzultácie k praktickým aj podnikateľským témam.

 • Ako zdaňovať (efektívne) príjem z cenných papierov, derivátov alebo kryptomien? Môžem sa zdaneniu úplne vyhnúť? 
 • Ako sa právne a daňovo efektívne vyplácať z firmy ako spoločník? Možností je viacero. 
 • Je lepšie kúpiť byt /chatu/ cenné papiere ako fyzická alebo právnická osoba? 
 • Je pre mňa lepšia živnosť alebo s.r.o.? Čo so sociálnymi odvodmi? Môžem fakturovať ako živnostník do vlastnej firmy?
 • Škálovanie podnikania do zahraničia, využívanie offshore firiem. Môžem len tak v zahraničí platiť 0 % daň?
Mám záujem o konzultáciu Viac informácií

Chcete právne a účtovné šablóny zdarma?

Zadajte váš e-mail a my vám ich s radosťou pošleme. Buďte neustále informovaní o najnovších správach z oblasti daní, obchodu a financií.


Veria nám

vyše 200 ďalších klientov…