Top

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy podlieha v súčasnosti trom základným výzvam, ktoré by mali odlišovať poskytovateľov služieb v oblasti miezd a personalistiky. Aj preto sa snažíme v týchto oblastiach neustále zlepšovať.

Automatizácia

Manuálne vytváranie a nahadzovanie miezd do systému nemá dnes miesto v modernom účtovníctve. Dôraz treba klásť na čo najvyššiu formu automatizácie, aby tak klient neplatil za to, čo vie rýchlejšie urobiť počítač.

Odvodové poradenstvo

Hlavne koronakríza nám ukázala ako naši klienti oceňujú, že im vieme poradiť a sledovať za nich novinky v oblastiach uplatnenia ošetrovného, nemocenského, dávky v nezamestnanosti, či materskej. Snažíme sa preto našim klientom aj v ich individuálnych požiadavkách ako aj požiadavkách ich zamestnancov poradiť, lebo práve toto považujeme za pridanú hodnotu.

Právne poradenstvo a odvodová optimalizácia

Viaceré z našich konferencií a webinárov ako aj našich článkov (pozri Články a Médiá) sme venovali často diskutovaným témam týkajúcich si azda každého podnikateľa.

 • Môžem si založiť živnosť a fakturovať si do vlastnej spoločnosti?
 • Ktorí z mojich zamestnancov môžu figurovať ako živnostníci?
 • Je s.r.o. lepšia ako živnosť? Existuje nejaká iná alternatíva?
 • Aký to má dopad na dôchodok alebo materskú tohto zamestnanca?
 • Ako má vyzerať taká zmluva s kontraktorom, aby bola firma primerane chránená?

Týmto témam sa venujeme do hĺbky nielen v praktickej, ale aj akademickej rovine, a práve preto vieme našim klientom na účtovníctvo poskytnúť na mieru šité a efektívne poradenstvo, ktoré nielen šetrí náklady, ale hlavne aj minimalizuje právne riziká. To je naša pridaná hodnota.

Služby v oblasti miezd a personalistiky

 • vedenie evidencie zamestnancov;
 • administrácia pracovných a manažérskych zmlúv z právneho, ale aj regulačného hľadiska;
 • komplexné spracovanie miezd, výplatných pások a listín;
 • vedenie mzdových a evidenčných listov;
 • ročné zúčtovania daní a zdravotného poistenia, vypracovanie daňových priznaní pre fyzické osoby;
 • komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (registrácie a odhlásenia zamestnancov)
 • reporting;
 • odvodové poradenstvo;
 • poskytovanie aktuálnych informácií o zmenách v oblasti mzdovej a personálnej legislatívy.

Mzdy a personalistika s pridanou hodnotou

Nie sme obyčajná účtovná firma. V našom tíme máme nielen odborníkov na účtovníctvo a dane, ale aj právnikov špecializujúcich sa na pracovné právo. Vďaka tomu vieme našim klientom zabezpečiť vedenie komplexnej personálnej agendy nielen po účtovnej, ale aj právnej stránke. 

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“