Top

Online účtovníctvo

ONLINE ÚČTOVNÍCTVO

V dobe digitalizácie, rýchleho prenosu dát a automatizácii jednotlivých procesov či už účtovných, daňových, alebo aj právnych sa snažíme ísť ruka v ruke s nastoleným tempom. Preto našim klientom poskytujeme nadštandardný servis v oblasti vedenia a pristupovania k ich účtovníctvu. Vieme sa prispôsobiť potrebám klienta a nastaviť fungovanie účtovníctva v rôznych formách spolupráce a to:

 1. Klient chce mať prehľad o svojich finančných tokoch, chce si spravovať určitú agendu v účtovníctve (napríklad prijaté faktúry, prípadne skladové hospodárstvo pre e-shop).
 2. Klient nemá záujem o participáciu na účtovníctve, chce len odovzdať doklady (nahratím na úložisko v konte, ktoré mu poskytne CARPATHIAN).
 3. Klient si chce spravovať celé účtovníctvo v účtovnom softvéri a od CARPATHIANu požaduje len kontrolu a správnosť zaúčtovania účtovných prípadov.

Flexibilita je našou výhodou, ktorú vieme zúročiť pri rozmanitých požiadavkách našich klientov. V našom online účtovníctve získavate veľa výhod, ktoré vám v konečnom dôsledku vedia uľahčiť komunikáciu s nami a zároveň aj ušetriť finančné prostriedky za účtovníctvo.

VÝHODY ONLINE ÚČTOVNÍCTVA V CARPATHIAN

Každý klient získava svoje jedinečné online konto v ktorom má prístup k:

 • Jednoduchému vytváraniu odoslaných faktúr na základe platnej legislatívy s automatickým načítavaním partnerov z obchodného registra;
 • K sledovaniu jednotlivých úhrad za odoslané faktúry, spojené s automatickým párovaním;
 • Odovzdávaniu dokladov nahratím na osobné úložisko dát;
 • Automatickým upomienkam k neuhradeným faktúram;
 • Pravidelným faktúram s automatickým zasielaním odberateľom;
 • Hromadným úhradám nákladových faktúr v rámci dávkovej platby a export xml súboru;
 • Tvorbe cenníka za služby a tovar;
 • Evidencii knihy jázd;
 • Základným prehľadom ekonomických ukazovateľov spoločnosti;
 • Vedeniu online pokladne;
 • Ďalším zaujímavým funkcionalitám.

Online účtovníctvo sa dotýka aj e-shopov a samotného nastavenia automatizácie pri účtovaní vystavených faktúr, platobných brán (GoPay, PayPal, Adyen, Stripe a iné), bankových účtov (Tatra banka, Fio banka, VÚB banka, ČSOB banka, SLSP banka) a skladov. Neplaťte za účtovníctvo viac ako je potrebné. Vašu agendu optimalizujeme a nastavíme automatické procesy tak, aby boli efektívne, aby vám šetrili čas a hlavne aby boli v súlade s platnou legislatívou.

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“