Top

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy podlieha v súčasnosti trom základným výzvam, ktoré by mali odlišovať poskytovateľov služieb v oblasti miezd a personalistiky. Sme toho názoru, že pokiaľ sa v roku 2018 s nižšie uvedenými výzvami nevie poskytovateľ služieb vysporiadať, nebude schopný poskytnúť klientom už čoskoro štandardne požadovaný komfort.

Tri základné výzvy

 • Automatizácia

Manuálne vytváranie a nahadzovanie miezd do systému nemá miesto v modernom účtovníctve v roku 2018. Dôraz treba klásť na čo najvyššiu formu automatizácie, aby tak klient neplatil za to, čo rýchlejšie vie urobiť počítač.

 • Sledovanie noviniek

Legislatíva je dynamickou oblasťou, kde včasné  nespozorovanie zmien môže znamenať aj finančné straty. Ako príklad môžeme uviesť nedávne zrušenie stropov na zdravotné odvody, čo najmä pri IT firmách znamenalo neprimerané zvýšenie mzdových nákladov. Včasné upovedomenie o tejto zmeny mohlo dotknuté spoločnosti pripraviť na zmeny efektívnejším nastavením štruktúry

 • Optimalizácia

Súdne rozhodnutia dávajú veľkú moc kreatívnym riešeniam, ktoré majú za cieľ znížiť najmä vysoké odvodové zaťaženie zamestnávateľov. Je dobré o možných riešeniach niečo vedieť.

Naše služby v oblasti miezd a personalistiky

 • vedenie evidencie zamestnancov
 • administrácia pracovných a manažérskych zmlúv
 • komplexné spracovanie miezd, výplatných pások a listín
 • vedenie mzdových a evidenčných listov
 • ročné zúčtovania daní a zdravotného poistenia
 • komunikácia so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (registrácie a odhlásenia zamestnancov)
 • reporting a poradenstvo
 • poskytovanie aktuálnych informácií o zmenách v oblasti mzdovej a personálnej legislatívy
Mám záujem o nacenenie miezd a personalistiky

Mzdy a personalistika s pridanou hodnotou

Nie sme obyčajná účtovná firma. V našom tíme máme nielen odborníkov na účtovníctvodane, ale aj právnikov špecializujúcich sa na pracovné právo. Vďaka tomu vieme našim klientom zabezpečiť vedenie komplexnej personálnej agendy nielen po účtovnej, ale aj právnej stránke. 

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“