Top

Účtovníctvo a mzdy

Účtovníctvo s pridanou hodnotou

Klient dnes nemôže platiť za manuálne nahadzovanie dokladov do účtovného systému. Klient má platiť za pridanú hodnotu.

uctovnictoDnes sú účtovníci v dôsledku automatizácie významne ohrozenou profesiou. A aj preto sa snažíme v CARPATHIAN prispôsobiť meniacej sa dobe a investujeme veľa úsilia a prostriedkov do toho, aby od nás klient neodišiel preto, že nevieme poskytnúť pridanú hodnotu. Chceme, aby náš klient získal maximálny komfort, ktorý dnes umožňuje účtovný software, legislatíva. Zároveň klientom poskytujeme aj inú pridanú hodnotu:

Online účtovníctvo

S nami tak viete sledovať vaše účtovníctvo online aj z mobilu, aby ste sa tak napríklad vedeli pripraviť na zaplatenie DPH. Keďže máte neobmedzené množstvo užívateľských prístupov, viete tak sledovať prácu svojich zamestnancov alebo vystavovať faktúry. Automatické párovanie platieb vám zasa umožňuje sledovať online stav vašich pohľadávok a záväzkov. A mnoho ďalšieho. Viac o našom online účtovníctve.

Daňové poradenstvo

O daniach prednášame, píšeme (pozri naše aktivity), vyjadrujeme sa v médiách (pozri médiá) a radíme stovkám malým klientom a korporáciám spolu s našou sesterskou advokátskou kanceláriou Highgate Law & Tax. V daňovom práve sme boli vyhlásený v Právnickej firme roka 2020 za veľmi odporúčanú kanceláriu.

Zákony ako aj súdne rozhodnutia dávajú veľký priestor na zdravú optimalizáciu daňového a odvodového zaťaženia. Ušetriť desiatky percent na daniach tak môže nielen nadnárodná spoločnosť a finančné skupiny, ale aj “jednoosobová sročka”. Takáto optimalizácia však musí byť komplexná, musí zahŕňať nielen daňové a účtovné hľadisko, ale aj právne a praktické. Keďže v našom tíme máme odborníkov, ktorí sa tejto téme venujú pre veľké nadnárodné spoločnosti ako aj pre najmenších podnikateľov, radi vám s tým pomôžeme.

Právne poradenstvo

Vzhľadom na to, že v našom tíme dnes okrem účtovníkov  a daňových poradcov nájdete aj právnikov vďaka sesterskej advokátskej kancelárií Highgate Law & Tax, sme pripravení vám pomôcť v rámci účtovného paušálu so základnými právnymi otázkami.

Pre viac informácií si pozrite si našu prezentáciu. 

Naše služby v oblasti účtovníctva a miezd zahŕňajú:

Účtovníctvo

  • Vyhotovovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok, individuálnych aj konsolidovaných
  • Vedenie účtovníctva – jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo
  • Asistencia pri tvorbe pracovných zmlúv s ohľadom na mzdové ustanovenia
  • Asistujeme pri skladovom hospodárstve a inventúrach
  • Pripravujeme rozličné finančné podklady pre účely reportingu
  • Predkladanie daňových priznaní pri všetkých druhoch daní

Mzdy a personalistika

  • Kompletné mzdové účtovníctvo
  • Vedenie personalistiky vrátane všetkých registrácií a odhlásení
  • Komunikácia so štátnymi orgánmi
  • Súlad s právnymi predpismi

„Lebo klient nemá platiť za účtovníctvo o manuálnom nahadzovaní, o nosení dokladov a o šanónoch.“