Top

Články a Médiá

UBER A SÚVISIACE PRÁVNE A DAŇOVÉ OTÁZKY

Prípad UBER má niekoľko právnych a daňových rozmerov. Napriek nespornej popularite UBER v spoločnosti, musí dnes UBER ako aj vodiči, ktorí využívajú aplikáciu UBER bojovať na viacerých frontoch. Business model, ktorý sa dnes v Európe využíva, tak môže čoskoro zaniknúť. UBER by tak bol potom nútený ho dať do väčšieho súladu s právom, čo by s najväčšou pradvedpodobnosťou predražilo samotnú dopravu.

UBER dnes vieme spájať s nasledovnými právnymi a daňovými kontroverziami:

  1. Poskytuje UBER dopravné služby alebo ide len o cezhraničné poskytovanie služieb chránené právom EÚ?

K tejto téme sa vyjadril generálny advokát Súdneho dvora EÚ Szpunar, podľa ktorého UBER poskytuje dopravné služby. Ako dôvod uviedol najmä skutočnosť, že UBER kontroluje ceny, určuje minimálne bezpečnostné požiadavky pre vodičov a autá, kontroluje ponuku vodičov, kontroluje samotných vodičov cez ratingový systém a predovšetkým služby poskytované vodičmi UBER nie je možné poskytovať bez aplikácie UBER. V prípade, ak by Súdny dvor EÚ prijal Szpunarov názor, UBER by sa v každej krajine EÚ musel prispôsobiť lokálnej regulácii dopravných služieb, čo by samozrejme zvýšilo náklady UBER na prevádzku.

  1. Má UBER platiť dane v jednotlivých štátoch?

UBER dnes dane zo svojich európskych ziskov platí v Holandsku. V prípade, ak by dal Súdny dvor EÚ za pravdu Szpunarovej argumentácii, UBERu by pravdepodobne vznikla v jednotlivých štátoch stála prevádzkareň, a teda povinnosť platiť daň z príjmov.

  1. Vodiči UBER a licencia

Vodiči UBER vykonávajú vo väčšine prípadov podnikateľskú činnosť a UBER to aj na svojich stránkach nepriamo potvrdzuje. V takom prípade je konanie vodičov UBER v rozpore s právom, pokiaľ títo vodiči nemajú licenciu na poskytovanie služieb taxislužby. Napriek tomu však existuje množstvo zástancov UBER, ktorí argumentujú prínosom UBER pre dopravné služby ako aj fenoménom akejsi samoregulácie prostredníctvom samotných zákazníkov cez aplikáciu UBER vďaka ktorým sa dosiahne želaný regulačný efekt – zvyšovanie kvality  poskytovaných služieb. Podľa týchto názorov, má tak UBER právo nerešpektovať právo, lebo regulácia je zbytočná.

Hlavne tejto otázke, a teda či má UBER právo nerešpektovať právo ako aj viacerým ďalším súvislostiam spojených s podnikaním UBER na Slovensku sa venoval vo svojej druhej analýze k tejto téme Peter Varga v tomto článku.