Top

Články a Médiá

TREATY SHOPPING – NÁSTROJ MEDZINÁRODNÉHO DAŇOVÉHO PLÁNOVANIA

Tento článok sa bližšie venuje konkrétnej technike medzinárodného daňového plánovania, ktorý je plne legálny, avšak, v niektorých krajinách nie akceptovaný.