Top

Tím – Vaše kľúčové kontakty

Člen nášho tímu

Ing. Gabriela Brezoňáková

Senior účtovník

+421 2 204 205 60 gabriela.brezonakova@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Ing. Milan Gedeon, PhD.

Hlavný účtovník

+421 911 640 327 milan.gedeon@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Mgr. Tomáš Demo

Partner a start-up špecialista

+421 907 768 793 tomas.demo@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Ing. Monika Husenicová

Daňový poradca

+421 2 204 205 60 monika.husenicova@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Ing. Flóra Petruszová

Hlavný účtovník

+421 2 204 205 60 flora.petruszova@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Mgr. Peter Šopinec

Manažér interných procesov a IT

+421 911 419 111 peter.sopinec@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Ing. Marek Šorman

Senior účtovník

+421 2 204 205 60 marek.sorman@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

JUDr. Ing. Peter Varga

Partner a daňový advokát

+421 918 953 897 peter.varga@cag.sk Viac informácií

Člen nášho tímu

Mgr. Beáta Vojtková

Office manager

+421 915 855 879 beata.vojtkova@cag.sk Viac informácií