Top

Tím

Partner a daňový expert - Peter Varga

Peter Varga

Peter pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Istý čas pracoval aj vo varšavskej pobočke大成 Dentons na medzinárodných daňových štruktúrach a druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. Peter je zakladateľom a CEO CARPATHIAN Group, kde sa venuje predovšetkým nastavovaniu finančných a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov.

Vzdelanie:

I. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.), 
II. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Doktor práva (JUDr.)
III. Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)
IV. Rechtsfakultät, Universität Regensburg
V. London School of Economics

Jazyky:

slovenský, anglický, nemecký, český

Prax:

Dane
Daňové optimalizácie
Finančná regulácia
Virtuálne meny

+421 918 953 897 peter.varga@carpathianag.com

Hlavný účtovník - Lucia Pohanková

Lucia Pohanková

Lucia vyštudovala účtovníctvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdií nadobudla niekoľko ročnú prax a to najmä pôsobením ako hlavný účtovník v stredne veľkej obchodnej spoločnosti. Lucia pôsobí v CARPATHIAN Advisory Group od roku 2017 a venuje sa malým a stredne veľkým klientom.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Účtovníctvo

+421 948 526 992 lucia.pohankova@carpathianag.com

Hlavný účtovník - Katarína Müllerová

Katarína Müllerová

Katarína vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity. Pred nástupom do CARPATHIAN Advisory Group pracovala ako vedúci účtovného oddelenia a daňový konzultant v poradenskej spoločnosti auditorea k. s., kde viedla tím účtovníkov a zastupovala klientov pred správcom dane.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Účtovníctvo
Daňové poradenstvo

+421 948 163 616 katarina.mullerova@carpathianag.com

Daňový poradca - Zuzana Nemečková

Zuzana Nemečková

Zuzana je daňová odborníčka, ktorá svoju kariéru začala niekoľkoročným pôsobením v daňovej správe, kde sa vypracovala na vedúcu správy daní na Daňovom úrade pre vybrané daňové subjekty. Následne prestúpila do súkromnej sféry, kde poskytuje svoje služby ako daňová poradkyňa, pričom v CARPATHIAN Advisory Group začala pôsobiť v roku 2015. Zuzanine skúsenosti z pôsobenia v daňovej správe sú vysoko žiadaným artiklom zo strany klientov, a to najmä pri identifikácii a posúdení rizík ako aj v dôsledku jej prakticky a technicky komplexného prehľadu a spojenia daní a účtovníctva.

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

slovenský, anglický a český

Prax:

Dane
Účtovníctvo

+421 903 044 602 zuzana.nemeckova@carpathianag.com

Business inteligence - Peter Šopinec

Peter Šopinec

Peter pôsobí v našom tíme od roku 2017, pričom má na starosti s externým IT tímom implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb. Spolu s Petrovou skúsenosťou v samotnom účtovaní vytvára táto kombinácia efektívny a žiadaný element pri poskytovaní účtovných služieb pre našich klientov.

Peter pracoval takmer 8 rokov na rôznych pozíciách v úspešnej agentúre NeonHeads (predtým ExtravaDansa), kde bol zodpovedný za manažment spoločnosti dovnútra a to vrátane riadenia financií a zefektívňovania procesov.

Vzdelanie:

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda (Mgr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Účtovníctvo

+421 911 419 111 peter.sopinec@carpathianag.com

Transfer pricing špecialista - Andrej Choma

Andrej Choma

Andrej pôsobil viac ako 5 rokov na Ministerstve financií SR, kde sa venoval transferovému oceňovaniu, negociácii zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a medzinárodnej daňovej arbitráži. V rámci práce na ministerstve tiež zastupoval SR v Spoločnom fóre EÚ pre transferové oceňovanie a v pracovnej skupine OECD pre zdaňovanie nadnárodných spoločností. Andrej sa v spoločnosti CARPATHIAN Advisory Group venuje predovšetkým transferovému oceňovaniu, patent boxu a medzinárodnému zdaňovaniu.

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.)

Jazyky:

slovenský, anglický, český

Prax:

Dane
Daňové optimalizácie
Transferové oceňovanie
Zamedzenie dvojitého zdanenia a medzinárodná daňová arbitráž

+421 908 064 803 andrej.choma@carpathianag.com