Top

Články a Médiá

SÚKROMNÝ KLIENT (SK, EU) – PORADENSTVO PRI MEDZINÁRODNOM DAŇOVOM ŠTRUKTUROVANÍ

CARPATHIAN AG bola zaangažovaná vo vytvorení medzinárodnej štruktúry pre významnú skupinu vlastníka slovenských a zahraničných spoločností.


Naša práca zahŕňala:

  • vytváranie zmluvnej a korporátnej dokumentácie;
  • štrukturovanie prostredníctvom spoločností s osobitným určením;
  • offshore optimalizácia;
  • súlad s právnymi predpismi

Klient podniká v oblasti investovania a má konsolidovaný obrat vo výške viac ako 20 000 000 EUR.