Top

Články a Médiá

SÚKROMNÝ KLIENT (SK) – DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA

V spolupráci s advokátskou kanceláriou STEINIGER | law firm, s.r.o. sme zrevidovali daňovú štruktúru navrhnutú pre klienta spoločnosťou z tzv. veľkej štvorky.


 Náš mandát zahŕňal:

  • Revízia navrhnutej štruktúry;
  • Vypracovanie memoranda sumarizujúceho právne argumenty v prospech predmetnej štruktúry;
  • Všeobecné právne poradenstvo súvisiace s daňami.