Top

Články a Médiá

SÚKROMNÝ KLIENT (SK, CHI, HKG) – DAŇOVÁ COMPLIANCE

CARPATHIAN AG v spsolupráci s advokátskou kanceláriou STEINIGER | law firm, s.r.o. poskytuje služby významnej slovenskej výrobnej spoločnosti v súvislosti s jej medzinárodnými aktivitami.

Klient využíva zahraničnú obchodnú štruktúru, ktorá so sebou prináša aj určité daňové zvýhodnenie. Našou úlohou bolo posúdiť tieto daňové výhody z hľadiska jej legitimity a to hlavne, či sa v danom prípade nejedná o niektoré z foriem zneužitia práva.

V súvislosti s predmetnou obchodnou štruktúrou sme okrem inštitútu zneužitia práva posudzovali aplikáciu platformy CRS (Common Reporting Standards) ako aj otázky súvisiace so daňovaním dividend pre úžitkových vlastníkov a to na základe tzv. trust deed.