Top

Články a Médiá

SPRIEVODCA TRANSFEROVÝM OCEŇOVANÍM NA SLOVENSKU

Termín transfer pricing alebo transferové oceňovanie jednoducho znamená, že oceňovanie rôznych obchodných transakcií medzi prepojenými osobami spôsobom, ktorý zaistí skrytý prevod zisku. Transferové oceňovanie je regulované právnym poriadok Slovenskej republiky do určitej miery. Aké sú požiadavky na zverejňovanie informácií? Kto je povinný predložiť dokumentáciu alebo aké sú sankcie v prípade nedodržania príslušných právnych predpisov? Nižšie nájdete dotazník, ktorý pripravila naša spoločnosť.

Tento článok je dostupný iba v anglickom jazyku. Prejsť na anglickú verziu