Top

Blog o daňovej optimalizácii

Analýza daňovo-odvodového zaťaženia spoločnosti

Podstatou tejto služby je analýza činnosti a fungovania spoločnosti s cieľom z právneho a daňového hľadiska identifikovať možnosti na zefektívnenie podnikania z daňovo-odvodového hľadiska. Po identifikácií týchto možnosti, vieme zabezpečiť ich implementáciu.