Top

Špeciálne daňové služby

Analýza daňovo-odvodového zaťaženia spoločnosti

Podstatou tejto služby je analýza činnosti a fungovania spoločnosti s cieľom z právneho a daňového hľadiska identifikovať možnosti na...

Prečítať

Digitalizácia účtovníctva

S nami viete sledovať Vaše účtovníctvo online aj z mobilu, aby ste sa tak napríklad vedeli pripraviť na zaplatenie DPH. S nami môžete mať...

Prečítať

Daňové priznanie

Včasné podanie správne vyplneného daňového priznania je pre podnikateľov jedným z kľúčových aspektov pre úspešné podnikanie. Keďže...

Prečítať

DPH

Napriek harmonizácii nepriamych daní na úrovni Európskej únie je legislatíva členských štátov do značnej miery odlišná. Orientovať sa...

Prečítať

Daň z príjmu

Spôsob platenia a vyberania daní z príjmov v Slovenskej republike upravuje zákon o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov rozoznáva daň z...

Prečítať