Top

Tím

Tomáš Demo

Partner a start-up špecialista

+421 907 768 793 tomas.demo@carpathianag.sk

Tomáš pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, korporátnemu právu a súdnym konaniam. Tomáš je tiež zakladateľom našej advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax, kde sa primárne zameriava na poradenstvo v oblasti investícií do start-upov, fondov a zamestnaneckých akcií a podielov. Tomáš v rámci právneho poradenstva pri zastupovaní start upov alebo investorov často spolupracuje s našim daňovo-účtovných tímom v súvislosti s kombinovaným právnym, daňovým a účtovným poradenstvom Highgate Law & Tax a CARPATHIAN.

Vzdelanie:

  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika  (Mgr.)
  • University of Aarhus, Dánsko
  • Chartered Institute of Arbitrators

 

Jazyky:

  • slovenský, anglický, nemecký

Prax:

  • Právo obchodných spoločností
  • M&A
  • Startup právo
  • Zmluvné právo
  • Zamestnanecké akcie a podiely