Top

Tím

Člen nášho tímu

Tomáš Demo

Partner a start-up špecialista

+421 907 768 793 tomas.demo@carpathianag.sk

Tomáš pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy, kde sa venoval predovšetkým cezhraničným M&A transakciám, korporátnemu právu, súdnym konaniam a arbitrážam. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax a CARPATHIAN, kde sa primárne zameriava na poradenstvo v oblasti start-upov a zamestnaneckých akcií a podielov.

Vzdelanie:

  • Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika  (Mgr.)
  • University of Aarhus, Dánsko
  • Chartered Institute of Arbitrators

 

Jazyky:

  • slovenský, anglický, nemecký

Prax:

  • Právo obchodných spoločností
  • M&A
  • Startup právo
  • Zmluvné právo
  • Zamestnanecké akcie a podiely