Top

Tím

Peter Šopinec

Chief Operating Officer

+421 911 419 111 peter.sopinec@carpathianag.sk

Peter pôsobí v našom tíme od roku 2017 a má na starosti s externým IT tímom implementáciu technologických ako aj organizačných nástrojov a procesov s cieľom zefektívniť poskytovanie účtovných služieb a interných procesov. Peter je tiež zodpovedný za implementáciu interných systémov a technický a logistický onboarding nových klientov na účtovníctvo. Keďže Peter má relevantné skúsenosti v oblasti účtovania a znalosti účtovných softvérov, vytvára táto kombinácia efektívny a žiadaný element pri poskytovaní účtovných služieb a nastavovaní účtovných a technických aranžmánov pre našich klientov.

Vzdelanie:

  • Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda (Mgr.)

Jazyky:

  • slovenský, anglický

Prax:

  • Manažment účtovania
  • Účtovníctvo