Top

Tím

Monika Husenicová

Daňový poradca

+421 2 204 205 60 monika.husenicova@carpathianag.sk

Monika vyštudovala Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite. Vo svete účtovníctva a daní sa pohybuje viac ako 25 rokov. Počas svojej praxe pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach, z toho napríklad v spoločnosti Accace ako vedúca účtovného oddelenia. Monika tiež pracovala 5 rokov ako asistent audítora, čo prispelo k jej širokému obzoru a orientácií v účtovníctve rôznych typoch spoločností. Pred nástupom do CARPATHIAN pôsobila 3 roky v investičnej skupiny Infinity Capital Group, kde mala bola zodpovedná za finančný manažment v rámci celej skupiny. Monika pôsobí v CARPATHIAN od roku 2019 a venuje sa hlavne účtovnému a daňovému poradenstvu, konzultáciám a finančnému manažmentu pre fondy, OCP a stredne veľkých klientov.

Vzdelanie:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)

Jazyky:

  • slovenský, anglický

Prax:

  • Účtovníctvo
  • Finančný manažment