Top

Tím

Milan Gedeon, PhD.

Hlavný účtovník

+421 911 640 327 milan.gedeon@carpathianag.sk

Milan je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojej praxe pôsobil ako samostatný účtovník v spoločnosti TPA TAX a tiež ako vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce a štandardov na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, vďaka čomu nadobudol viaceré skúsenosti z oblasti účtovníctva a auditu. Milan pôsobí v CARPATHIAN od roku 2021 a venuje sa najmä účtovnému poradenstvu pre fondy a stredne veľkých klientov. Okrem toho sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre účtovníctva a audítorstva, kde pôsobí ako odborný asistent.

Vzdelanie:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing., PhD.)

Jazyky:

  • slovenský, anglický

Prax:

  • Účtovníctvo
  • Audit