Top

Tím

Peter Varga

Partner a daňový advokát

+421 918 953 897 peter.varga@carpathianag.sk

Peter pracoval 5 rokov v bratislavskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie 大成 Dentons, kde sa venoval predovšetkým cezhraničnému financovaniu a medzinárodnému daňovému právu. Istý čas pracoval aj vo varšavskej pobočke大成 Dentons na medzinárodných daňových štruktúrach a druhom historickom cezhraničnom IPO slovenského emitenta. Peter je zakladateľom a CEO CARPATHIAN Group a spoluzakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa venuje predovšetkým nastavovaniu finančných a právnych štruktúr pre slovenských a zahraničných klientov. Peter často prednáša a píše články o daniach, odvodoch a finančnom práve a je tiež členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

Vzdelanie:

  • I. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Magister (Mgr.),
  • II. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Doktor práva (JUDr.)
  • III. Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing.)
  • IV. Rechtsfakultät, Universität Regensburg
  • V. London School of Economics

Jazyky:

  • slovenský, anglický, nemecký

Prax:

  • Dane
  • Fondy
  • Emisie cenných papierov
  • Virtuálne meny