Top

Tím

Člen nášho tímu

Marek Šorman

Senior účtovník

+421 2 204 205 60 marek.sorman@cag.sk

Marek je absolventom účtovníctva a audítorstva na Fakulte ekonomiky a manažmentu v Nitre. Ako plnohodnotný účtovník majúci na starosti komplexnú agendu malej alebo stredne veľkej firmy pôsobí už od roku 2010. V rámci jeho kariéry pôsobil ako hlavný účtovník v spoločnosti KaV Kovovýroba s.r.o. ako aj vo finančnej skupine Sympatia, kde mal na starosti ako hlavný účtovník viaceré spoločnosti v rámci skupiny ako napríklad Sympatia Advisors, a.s., Sympatia Financie, o.c.p., a.s. Marek sa v CARPATHIAN venuje malým a stredne veľkým klientom, ktorým poskytuje komplexný účtovný servis.

Vzdelanie:

  • Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Ing.)

Jazyky:

  • slovenský, anglický

Prax:

  • Účtovníctvo