Top

Články a Médiá

Špecialista na ochranu osobných údajov

V roku 2018 začne byť účinné nové európske nariadenie o ochrane údajov, ktoré zavádza v určených prípadoch povinnosť ustanoviť do funkcie odborníka na ochranu osobných údajov tzv. zodpovednú osobu. Splnenie tejto povinnosti môže priniesť zvýšené náklady. V článku Ondreja Zimena sa okrem iného dočítate, koho bude táto regulácia zasahovať a ako správne postupovať pri vyhodnocovaní vzniku povinnosti určenia zodpovednej osoby.

V oblasti ochrany osobných údajov obzvlášť platí, že každý prípad musí byť posudzovaný individuálne, lebo aj jednotlivé podmienky spracúvania osobných údajov sa skoro vždy zásadne odlišujú, a to nielen z pohľadu informačnej bezpečnosti, ale aj vnútorných procesov a biznis modelov, ktoré potrebujú pracovať s údajmi.

Niektorým skupinám prevádzkovateľov, či sprostredkovateľov môže vzniknúť povinnosť kreovať zodpovednú osobu hneď podľa viacerých ustanovení GDPR, iným nevznikne vôbec.

Viac o tomto nariadení a povinnosti jeho plnenia sa dočítate v tomto článku.