Top

Naše služby

Radi vám pomôžeme v týchto oblastiach

Pre využitie našich služieb transferového oceňovania, daňovej optimalizácie a medzinárodného zdaňovania nie je podmienkou mať vedené účtovníctvo u nás. V praxi vo väčšine prípadoch vieme efektívne komunikovať s internými alebo externými účtovníkmi takýchto klientov. Samozrejme klientom, ktorí majú u nás vedené účtovníctvo ponúkame komplexný balík služieb, ktoré v rámci svojho podnikania potrebujú pokryť. Personálne a priestorové prepojenie s advokátskou kanceláriou www.highgate.sk zasa predstavuje komfort dokonalej synergie „pod jednou strechou“.

Účtovníctvo
a HR

vedenie podvojného účtovníctva, účtovníctvo online, účtovné poradenstvo, mzdové účtovníctvo, zamestnanecké akcie a opčné plány

Transferové
oceňovanie

konzultácie pri nastavovaní cien, funkčné a rizikové analýzy, vyhotovenie skrátenej dokumentácie, základnej dokumentácie, úplnej dokumentácie,

Daňová
optimalizácia

analýza daňovej a odvodovej efektivity podnikania, poradenstvo pri transakciách, patent box, zahraničné trusty

Dane a medzinárodné
zdaňovanie

poradenstvo pri cezhraničnom škálovaní podnikania, zakladanie spoločností v zahraničí, cezhraničné zdaňovanie dividend, licencií, úrokov

Účtujeme v týchto systémoch