Top

Články a Médiá

Rozhovor s Tomášom Demomv o Startupoch

Tomáš Demo poskytol dlhý rozhovor do Hospodárskych novín, v ktorom sa vyjadroval k startupom a viacerým právnym súvislostiam. Tomáš sa dlhodobo venuje práve problematike korporátneho práva, ktoré je v procese vstupu investora do úspešných startupov kľúčovým elementom. Tomáš zastupoval a zastupuje startupy ako aj investorov a pozná veľmi dôverne úzkalia, ktoré nedostatočné právne povedomie môže startupom v neskorších štádiách spôsobiť problémy.