Top

Články a Médiá

Robotizácia v kontexte poskytovania účtovných služieb

Podľa odborníkov na automatizáciu z amerického úradu na štatistiku práce patria účtovníci k najlepšie plateným zamestnaniam s najvyššou mierou rizika zautomatizovania ich činnosti[1].  Jemne staršia štatistika PwC hovorí o 94% pravdepodobnosti, že do roku 2035 automatizácia zoberie prácu minimálne jednému účtovníkovi[2]. Akékoľvek budú skutočné čísla, nástup digitalizácie a umelej inteligencie celkom určite zapríčiní zmenu koncepcie práce tradičných účtovných firiem. Treba priznať, že napriek významnému technologickému pokroku, práca účtovníkov a účtovných firiem je stále závislá na pracnej a častokrát manuálnej práci účtovníkov. Svet účtovníctva tak ostáva minimálne jednu dekádu za priemerom zvyšku sveta a to by sa malo čoskoro zmeniť. 

Dôvodom však nie je snaha účtovných spoločností nebyť iniciatívni a asistencie schopní/ochotní pri vytváraní a testovaní technických riešení, ktoré pomôžu v nejakej miere nahradiť človeka. Hlavným dôvodom môže byť skutočnosť, že v našich zemepisných šírkach neexistuje reálny dopyt po väčšej automatizácii týchto služieb. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že prístup daňových úradov nebýva zatiaľ veľmi otvorený technologickým zmenám. Aj to možno tlmí zanietenie softwarových spoločností pre technicky modernejšie a flexibilnejšie riešenia.

Napriek tomu, že robotizácia prinesie so sebou zníženie zamestnanosti v oblasti v súčasnosti štandardných účtovných povolaní, netreba však túto víziu vidieť až tak negatívne. Inovácie dávajú priestor na maximalizovanie nových príležitostí. To čo ste doteraz neboli schopní klientovi poskytnúť, sa práve inováciami a digitalizáciou môže zmeniť. Povaha účtovníka by mohla nabrať úplne inú dimenziu a na konci dňa z toho bude profitovať celá spoločnosť. Nemecký časopis Spiegel obsahoval v marci 1964, apríli 1978 a v septembri 2016 tú istú titulku. Robotizácia bude viesť k nezamestnanosti. Dnes je v Nemecku najnižšia nezamestnanosť od spojenia východnej a západnej časti. V roku 1985 bolo v Spojených štátoch amerických 60 000 bankomatov a 485 000 ľudí pracovalo na pobočkách v bankách, pričom kritická časť z nich vydávala peniaze. V roku 2002 narástol počet bankomatov na 352 000, ale ľudí pracujúcich na pobočkách bolo až 527 000. Ale obavy zo zavedenia bankomatov boli rovnako prítomné[3].

Pozícia účtovníka sa teda zmení rovnako ako sa zmenila pozícia bankového pracovníka. Účtovník už nebude manuálne nahadzovať údaje do účtovného systému. To by mal a bude robiť počítač. Účtovník by mal priniesť pridanú hodnotu a/alebo nižšie ceny za účtovníctvo. Z účtovníka sa totiž môže stať analytik alebo poradca, ktorého pridaná hodnota vďaka pomoci automatizácie bude vyššia a hodnotnejšia pre klienta. História nám dokazuje, že inovácii sa v tomto kontexte netreba báť, ale treba ich chápať ako výzvu. Výzvu, ktorá pri správnom uchopení konkrétneho účtovníka a podnikateľa bude viesť k efektívnejšej spolupráci a na konci dňa aj k vyšším ziskom.

[1] Dostupné online: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-jobs-automation-risk/

[2] Dostupné online: https://www.pwc.com/my/en/assets/press/1608-accountants-today-automation-impact-on-accounting-profession.pdf

[3] Dostupné online: https://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2011/06/technology-and-unemployment