Top

Články a Médiá

Riziká kúpy nedostavaných bytov „z papiera“

Pri pretrvávajúcom trende lacných hypoték nie je na trhu s nehnuteľnosťami výnimkou kúpa bytov v ešte nepostavených projektoch. Popri výhodách sú však s kúpou ešte nedokončených bytov spojené aj určité právne riziká, ktoré by si mal kupujúci ešte pred podpisom rezervačnej zmluvy dôkladne vyhodnotiť.

Medzi hlavné riziká patrí solventnosť developera. Rizikové sú developerské spoločnosti bez akejkoľvek histórie, ktoré vznikajú a zanikajú s jedným developerským projektom. Nie je výnimkou, že v prípade jednorazových projektových spoločností kupujúci nemajú po dokončení a prebratí bytov u koho reklamovať vady bytu, keďže projektová spoločnosť, od ktorej byt kúpili, medzičasom zanikla.

Rizikom sú tiež developeri financujúci projekty výlučne z vlastných zdrojov. Aj keď to môže u niektorých kupujúcich budiť dojem solventnosti developera, v skutočnosti ide často o financovanie výstavby z peňazí kupujúcich.  Bezpečnejším variantom je spolufinancovanie výstavby bankou. Financujúca banka chce mať totiž istotu, že developer svoj projekt skutočne dostavia a aj predá, aby banke poskytnutý úver aj s úrokom splatil. Banka preto už pred začatím výstavby chráni sama seba a pred poskytnutím financovania dôkladne preveruje rentabilitu financovaného projektu, ako aj spoľahlivosť samotného developera a jeho dodávateľov.