Top

Články a Médiá

Regulácia kryptomien – prednáška pre daňových poradcov SKDP

Vzhľadom na rozvíjajúcu sa prax nášho právno-daňovo-účtovného butiku Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Tax Accounting bol Peter Varga pozvaný Slovenskou komorou daňových poradcov, aby prednášal pre daňových poradcov o téme regulácií krypta. Keďže táto téma je úzko spojená s problematikou zdaňovania a účtovania krypta, sčasti sa Peter dotkol aj tejto témy. Ak by ste mali záujem o obsah tejto prednášky, môžete si ho zakúpiť cez preklik nižšie.

V oblasti krypta sa venujeme rôznym projektom po právne, daňovej, ale aj účtovnej stránke. Okrem štandardného daňovo-právneho poradenstva v súvislosti so zdaňovaním ziskov pri krypte (a optimalizáciou), sme pracovali a pracujeme z poradenského a účtovného hľadiska na rôznych zaujímavých projektoch ako napríklad:

  • Emisia tokenov a predaj cez DEX;
  • Regulácia platobných služieb pri krypte;
  • STO emisia;
  • Zakladanie slovenských ako aj zahraničných fondov;
  • Investičné služby v oblasti krypta (vrátane rôznych sporiacoch programov);
  • AML;
  • DPH režimy pri krypte;
  • Zdaňovanie osobitných typov príjmov (napríklad staking, liquidity mining, …)

Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Získajte relevantný, zrozumiteľný a expertmi tvorený obsah pre právnu, daňovú a účtovnícku optimalizáciu krypta priamo do vašej e-mailovej schránky: