Top

Články a Médiá

REAGUJUEME NA ZMENY V MEDZINÁRODNOM ZDAŇOVANÍ

V súvislosti s prijatím novej klauzuly do Slovenského daňového poriadku týkajúcej sa nevyhnutnosti existencie ekonomickej podstaty v transakciách sme vypracovali článok, ktorý má za cieľ ukázať, či a do akej miery je možné naďalej optimalizovať a štruktúr vát svoje ekonomické aktivity.