Top

Publikácie - transferové oceňovanie

Nová forma skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

V prvej časti nášho "mini-seriálu" o transferovom oceňovaní sme sa venovali kritériám pre vypracovanie dokumentácie a významnosti...

Oslobodenie od dokumentačnej povinnosti

Oslobodenie od dokumentačnej povinnosti V zmysle nového transferového usmernenia nie je potrebné vypracovávať dokumentáciu pre nevýznamné...

Nové usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania (kritériá pre vypracovanie dokumentácie, významnosť transakcií) – ČASŤ 1

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktoré upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Túto zmenu je...

OECD vydalo nové Usmernenie pre správcov dane o uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku – TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

OECD vydalo ďalšie zo sérií svojich usmernení, ktoré má za cieľ priniesť väčšiu právnu istotu do regulácie transferového oceňovania...

Vnútroskupinové služby s nízkou pridanou hodnotou – TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Jedným z najčastejších typov kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami sú služby. V praxi môže ísť o širokú škálu...

Transferové oceňovanie digitálnej ekonomiky

Rozmach v digitálnych podnikoch prispel k hospodárskemu rastu v EÚ a štátov OECD. Súčasné daňové pravidlá však nie sú navrhnuté...

Ekonomická podstata vnútropodnikovej transakcie

V rámci činnosti podniku a jej stálej prevádzkarne v zahraničí alebo dvoch prepojených podnikov, môže nastať situácia, že ceny za...