Top

Publikácie - transferové oceňovanie

Oplatí sa platiť sociálne odvody?

V rámci našich služieb tiež pomáhame klientom znižovať ich daňové a odvodové povinnosti. Snažíme sa im ale vysvetľovať, že daňová...

Úľava od dokumentačnej povinnosti neznamená úľavu od dodržiavania princípu nezávislého vzťahu

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z....

Prehľad subjektov transferového oceňovania

Pre účely transferového oceňovania je jednou z najdôležitejších vecí definovanie subjektov/spoločností na základe ich charakterizácie....

Rozšírenie rozsahu úplnej dokumentácie v novom usmernení transferovej dokumentácie

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo zjednotiť rozsah úplnej dokumentácie s rozsahom vyžadovaným a stanoveným smernicou OECD o transferovom...

Nová forma skrátenej dokumentácie transferového oceňovania

V prvej časti nášho "mini-seriálu" o transferovom oceňovaní sme sa venovali kritériám pre vypracovanie dokumentácie a významnosti...

Nové usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania (kritériá pre vypracovanie dokumentácie, významnosť transakcií) – ČASŤ 1

Ministerstvo financií SR v decembri 2018 vydalo novelu usmernenia, ktoré upravuje požiadavky na obsah transferovej dokumentácie. Túto zmenu je...

OECD vydalo nové Usmernenie pre správcov dane o uplatňovaní prístupu k ťažko oceniteľnému nehmotnému majetku – TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

OECD vydalo ďalšie zo sérií svojich usmernení, ktoré má za cieľ priniesť väčšiu právnu istotu do regulácie transferového oceňovania...