Top

Publikácie

Prípad KTAG vs Andrej Kiska. Ide o daňový trestný čin?

Prípad KTAG a Andreja Kisku je z pohľadu daní a daňovej optimalizácie nesmierne zaujímavý. A to nie tak kvôli politickému kontextu, ale vďaka zložitej právnej kvalifikácii.

Peter Varga, náš partner a daňový právnik, publikoval na daňovom portáli www.danovespravy.sk právnu a daňovú analýzu, ktorej cieľom bolo rozmeniť na drobné jednotlivé aspekty tohto prípadu. Vzhľadom na veľmi intenzívnu politickú komunikáciu Kiskových politických súperov, spoločnosť asi najviac zaujíma odpoveď, či konanie KTAG prostredníctvom jej konateľov naplnilo znaky niektorého z daňových trestných činov. Táto právna kvalifikácia je totiž veľmi zložitá, keďže zákony ani súdna prax nevie jasne (a to nie je len prípad Slovenska) identifikovať hranice medzi daňovou optimalizáciou, agresívnou daňovou optimalizáciou a trestným činom skrátenia dane a poistného.

Ak by sme to mali veľmi zjednodušiť, tak o daňovú optimalizáciu (a teda bez sankcie zo strany štátu) by išlo v tom prípade, ak by všetky náklady, ktoré boli KTAG účtované ako daňovo uznateľné pre účely DPH a dane z príjmov naozaj súviseli preukázateľne a hodnoverne s budúcimi zdaniteľnými príjmami KTAG a samozrejme tieto náklady by neboli  zjavne neproporcionálne k potenciálu zmeny zdaniteľných príjmov KTAG v budúcnosti. Keďže sa podľa medializovaných informácií javí, že toto nie je táto situácia, bolo potrebné sa na tento prípad pozrieť aj cez optiku daňového, trestného a hlavne ústavného práva a posúdiť, či táto kauza je viac politická ako právna.

Prečítajte si tento článok na daňovom portáli www.danovespravy.sk.