Top

Publikácie

SÚ SLOVENSKÉ PRAVIDLÁ O TRANSFEROVOM OCEŇOVANÍ V ROZPORE S PRÁVOM EURÓPSKEJ ÚNIE?

V tomto článku autor stručne analyzuje potenciálny nesúlad medzi pravidlami transferového oceňovania tak ako sú definované a ustanovené v...

DAŇOVÝ SYSTÉM SLOVENSKA 2013 A DAŇ Z PRÍJMU PRÁVNICKÝCH OSÔB

Slovenská republika, ktorá je členom Európskej únie a Eurozóny a ktorá v súčasnosti zažíva relatívne vysoký ekonomický rast v...

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA CEZ OFFSHORE

Podľa čísiel US Government Audit Office 83 zo 100 najväčších verejne obchodovateľných amerických multinárodných spoločnosti (MLS) má...

DAŇOVÁ KONTROLA A DÔKAZNÉ BREMENO DAŇOVÉHO SUBJEKTU – ROZPOR S PRÁVOM EURÓPSKEJ ÚNIE?

Táto analýza poukazuje na potenciálny nesúlad čerstvého rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s nedávnou judikatúrou...

REALITNÝ TRH A PRÁVO V TURECKU, AKO KÚPIŤ NEHNUTEĽNOSŤ V TURECKU

Kúpa nehnuteľnosti v Turecku je v podstate jednoduchá záležitosť, no existujú určité pravidlá, ktoré je potrebné pri jej kúpe...

TREATY SHOPPING – NÁSTROJ MEDZINÁRODNÉHO DAŇOVÉHO PLÁNOVANIA

Tento článok sa bližšie venuje konkrétnej technike medzinárodného daňového plánovania, ktorý je plne legálny, avšak, v niektorých...

DAŇOVÉ PLÁNOVANIE A NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Táto analýza sa zameriava na hlavné otázky týkajúce sa začiatočnej fázy realitných obchodov. Vezmite prosím na vedomie, že vypracovanie...

Potrebujete publikáciu alebo výklad?

Ak Vás zaujali naše publikácie alebo by ste k nim chceli bližšie vysvetlenie alebo objasnenie, neváhajte nás kontaktovať.

kontakt