Superodpočet a skúsenosti s daňovými kontrolami

100,00 

Výrobné spoločnosti, spoločnosti realizujúce vývoj, IT spoločnosti a naši klienti na účtovníctvo zadarmo.
Pre získanie promo kódu prosím kontaktujte beata.vojtkova@cag.sk

Unikátna konferencia k téme superodpočtu v podaní daňového advokáta, daňového poradcu a technického odborníka, ktorého tím posudzuje, či sa v predmetných prípadoch naozaj jedná o výskum a vývoj.

49 na sklade

Kategórie:

Popis

31.3.2021 o 8:30 – 12:00, konferencia v Sheraton, Bratislava

Superodpočet je relatívna novinka v našom právnom poriadku, ktorá umožňuje firmám, ktorá robia výskum a vývoj znížiť aj niekoľkonásobne svoju daňovú povinnosť. Podstatne väčšie skúsenosti s ním majú v Českej republike, kde superodpočet firmy poznajú už viac ako 10 rokov. A keďže skúsenosti hlavne s daňovými kontrolami k superodpočtu na Slovensku sú dnes minimálne, ba až žiadne, konferencie sa zúčastnia odborníci z českej spoločnosti Resea, ktorá sa špecializuje na superodpočet už 12 rokov a má tak rozsiahle skúsenosti nielen s daňovými kontrolami, ale aj s technickým posudzovaním projektov vývoja. Vo všeobecnosti uplatnenie superodpočtu stojí a padá práve na tom, či sa v danom prípade jedná o výskum a vývoj. Na túto otázku však odpoveď prirodzene nevedia dať ani právnici, ani daňoví poradcovia, tak na konferencii sa budeme venovať aj metodike tohto posudzovania.

Témy konferencie

  • Ako funguje superodpočet na Slovensku
  • Čo je to výskum a vývoj a ako sa dokazuje
  • Skúsenosti s daňovými kontrolami
  • Súdna prax
  • Ukážka praktických príkladov

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách. Peter je tiež členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

Michal Linhart

Michal je daňový poradca v Českej republike od roku 1998. Téme superodpočtu sa venuje intenzívne od roku 2007. Michal má veľmi bohaté skúsenosti nielen s daňovo-účtovnými aspektami pri vytváraní projektu superodpočtu, ale predovšetkým z daňových kontrol v Českej republike. Práve prax českých daňových úradov je inšpiráciou pre slovenskú finančnú správu. Michal je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.

Jakub Tománek

Jakub je technický špecialista, ktorý sa intenzívne venuje téme superodpočtu po technickej stránke od roku 2007. Za ten čas sa mal možnosť venovať veľkému množstvu projektov, ktoré, okrem iného, posudzoval aj s ohľadom na to, či spĺňajú definičné znaky výskumu a vývoja. Jakub má za sebou aj viacero daňových kontrol, kde práve obhájiteľnosť superodpočtu ako takého do veľkej miery závisí od technickej obhájiteľnosti toho, či sa v danom prípadne jednalo o výskum a vývoj a v akej miere. Jakub je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.

Videopozvánka