Oplatí sa vôbec mať dnes offshore firmu? Ak áno, komu a kedy?

90,00 

Naši klienti na účtovníctvo majú školenie zadarmo.
Pre získanie promo kódu prosím kontaktujte beata.vojtkova@cag.sk

83 na sklade

Kategórie:

Popis

Školenie, dĺžka: 1 hod. 19 min.

Novela zákona o dani z príjmov neobsahuje len tzv. CFC pravidlá, ale aj viacero ďalších zmien, ktoré vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňujú udržateľnosť tzv. offshore spoločností z pohľadu slovenského práva. Na webinári si prejdeme nielen tieto novinky, ale pozrieme sa aj na ostatné už existujúce obmedzenia. Povieme si aké sú iné právne a praktické úskalia a ukážeme si pre koho a kedy je vhodné a obhájiteľné zakladať nejakú offshore spoločnosť. V súvislosti so zahraničnými štruktúrami sa niekedy skloňujú aj trestnoprávne súvislosti. Na webinári si preto rovnako povieme, kedy môže takáto štruktúra napĺňať znaky niektorého z daňových trestných činov.

Cena obsahuje

 • Prístup k školeniu;
 • 10% zľava platná na 12 mesiacov na účtovné služby CARPATHIAN pre nových klientov (naši klienti na účtovníctvo majú školenia, webináre a konferencie zdarma alebo za významne nižšie ceny);
 • Možnosť využiť individuálnu konzultáciu za zníženú cenu 100 EUR (štandardná cena za individuálnu konzultáciu je 200 EUR).

Témy školenia

 • CFC pravidlá;
 • Aké iné obmedzenia obsahujú naše daňové zákony;
 • Koľko stojí offshore spoločnosť a aká je s tým administratíva?
 • Hranica trestného činu.

Pre koho je školenie určené

Školenie je určené najmä pre podnikateľov s cezhraničným záberom, ktorí potrebujú svoje podnikanie a prípadne v súčasnosti využívané štruktúry skontrolovať a to v kontexte nedávno prijatých zmien na boj proti daňovým rajom a nelegálnym/nelegitímnym daňovým optimalizáciam a aktuálnym trendom v medzinárodnom zdaňovaní.

Školenie je tiež určené aj tým podnikateľom, ktorí majú záujem sa dozvedieť aké sú právne, daňové a praktické súvislosti v spojení so zakladaním firmy/firiem v zahraničí a či vôbec sa dnes v kontexte všetkých legislatívnych zmien a praktických trendov oplatí nad štandardnými offshore spoločnosťami zamýšľať.

Vhodné aj pre advokátov a daňových poradcov

Keďže školenie je v niektorých častiach viac technické, je určené aj pre advokátov a daňových poradcov. Práve problematika legálneho zníženia daňovej záťaže je atraktívna nielen z pohľadu podnikateľov a spoločností, ktorých záujem je prirodzene daňové a odvodové zaťaženie znižovať. Celá téma legálnej daňovej optimalizácie (vrátane registrácie a fungovania firiem v tzv. offshore krajinách) je totiž veľmi zaujímavou a dynamickou témou pre odbornú verejnosť. Napríklad stále v nejakej miere nie je u odbornej verejnosti a ani v praxi ustálená hranica medzi legálnou daňovou optimalizáciou (napríklad aj s využitím zvýhodnených daňových režimov zahraničných firiem) a nelegálnou daňovou optimalizáciou. Okrem toho, práve u nelegálnej daňovej optimalizácií by mala byť v právnom štáte ustálená hranica medzi jej menej závažnou formou (sankcia: pokuta) a viac závažnou formou (sankcia: trestné právo). To však stále nie je.

Školenie má ambíciu adresovať aj súvisiace inštitúty daňového práva. V súvislosti s daňovými rajmi a využívaním zahraničných firiem sú to hlavne:

 • 35 % sadzba dane; 
 • CFC pravidlá pre právnické osoby; 
 • CFC pravidlá pre fyzické osoby
 • Miesto skutočného vedenia a daňová rezidencia; 
 • Využívanie tzv. nominee directorov;
 • Daňová rezidencia fyzickej osoby; 
 • “Substance”; 
 • Obsah prevažuje nad formou a umelé konštrukty a fakturácie; 

Je treba si tiež uvedomiť, že pri daňových rajoch a celkovom podnikaní prostredníctvom zahraničných spoločností je podnikateľ vystavený aj rôznym praktickým aspektom takéhoto škálovania. Ide napríklad o: 

 • Automatickú výmenu informácií; 
 • Možnosti exekúcie v zahraničí; 
 • Náklady na zahraničnú štruktúru; 
 • Bankové účty; 
 • Nevyhnutná administratíva zahraničnej štruktúry.

Téma je tak nesmierne široká. Školenie má preto ambíciu niekde sčasti a niekde hlbšie preniknúť do týchto súvislostí kombinovane z právneho, daňového ako aj praktického pohľadu. Cieľom školenia je tak poskytnúť základný všeobecný prehľad o týchto daňových optimalizáciách a v niektorých témach aj preniknúť technicky do hĺbky v celej svojej komplexnosti. 

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách. Peter je tiež členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

FAQ

Čo je daňový raj?

Za daňový raj sa štandardne označuje krajina s nulovým alebo nízkym daňovým zaťažením.

Je offshore krajina danový raj?

Podnikatelia môžu chcieť zakladať firmy offshore nielen kvôli daňovým dôvodom. Iné dôvody sú štandardne regulačné (napríklad získanie licencie na určitý typ podnikania je v danej krajine jednoduchšie) alebo ochrana majetku pred “mafiou” alebo sankciami v trestnom práve.

Je legálne mať firmu v daňovom raji? 

Samo o sebe mať firmu v daňovom raji nie je nelegálne. Nelegálne môžu byť iba niektoré aktivity s ňou súvisiace.

Čo je zákon o dani z príjmov?

Je to základný slovenský právny predpis regulujúci využívanie zahraničných offshore spoločností. 

Ako znížiť daňové zaťaženie na Slovensku?

Iba prostredníctvom legálnej daňovej optimalizácie

Ako fungujú daňové raje?

Daňové raje fungujú na flexibilite právneho poriadku, nízkej regulácií a žiadnom alebo minimálnom daňovom zaťažení. Niektoré daňové raje sú aj nekooperatívne a neposkytujú iným štátom informácie o vlastníkoch spoločností. 

Najobľúbenejšie offshore krajiny?

Slováci štandardne využívajú Cyprus, Maltu, Írsko, Holandsko, Rakúsko, Česko alebo Luxembursko. 

Čo je daňová rezidencia?

Je to inštitút daňového práva. Ak má fyzická alebo právnická osoba daňovú rezidenciu na Slovensku, je povinná platiť na Slovensku dane zo svojich celosvetových príjmov. 

Zoznam daňových rajov

Ani na Slovensku, ani vo svete neexistuje ucelený zoznam takýchto daňových rajov. 

Potrebujem offshore bankový účet? 

Je to individuálne. V niektorých prípadoch je možné založiť účet iba v zahraničných bankách.

Týkajú sa CFC pravidlá daňových rezidentov?

Áno. Týka sa fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú daňovými rezidentmi na Slovensku.

Je vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam trestné?

Závisí od prípadu k prípadu. Nie každá daňová optimalizácia je nelegálna. A nie každá nelegálna daňová optimalizácia je aj predmetom trestného práva.