Dá sa ešte optimalizovať daňová povinnosť za rok 2019

75,00 

Naši klienti na účtovníctvo majú školenie so 75% zľavou. 
Pre získanie promo kódu prosím kontaktujte beata.vojtkova@carpathianag.com

Unikátne školenie (webinár sa uskutočnil v apríli 2020) v podaní špičkového odborníka na daňovú problematiku a odborníkov z renomovanej spoločnosti RESEA.

100 na sklade

Kategórie:

Popis

Školenie, dĺžka: 2 hod. 38 min.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude viacero daňovníkov platiť dane za rok 2019 až v období medzi aprílom a júnom 2020. Predpokladáme, že pre množstvo z nich môžu byť nasledujúce mesiace kritické nielen z hľadiska nízkej likvidity. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť šance firmy na prežitie je minimalizovať jej daňové zaťaženie za rok 2019, ako aj daňové preddavky na rok 2020.

Nie každá daňová optimalizácia je však legálna. Niektoré spôsoby a techniky môžu skončiť dodanením a pokutou. Iné spôsoby daňových optimalizácií sú nelegálne dokonca v takej miere, že štát daňovníka alebo jeho štatutára sankcionuje až v trestnoprávnej rovine (napr.: uložením trestu odňatia slobody). Kde sú hranice? Pokiaľ je možné daňovo optimalizovať legálne, prípadne bez hrozby spáchania trestného činu? Ak vás komplexnosť tejto témy zaujíma viac, odporúčame článok Petra Vargu ku kauze, či Andrej Kiska spáchal daňový trestný čin (článok tu).

Okrem všeobecne aplikovateľných spôsobov daňovej optimalizácie sa na školení venujeme aj superodpočtu, čo je relatívna novinka v našom právnom poriadku. Tento inštitút sa dotýka iba takých firiem, ktoré sa stretávajú s výskumom a vývojom. Viete ho uplatniť aj v roku 2020 na rok 2019 a niekoľkonásobne si znížiť svoje daňové zaťaženie. Táto téma si však vyžaduje okrem právno-daňovo-účtovného uchopenia, ktoré zastrešujeme, aj technické posúdenie, či sa v danom prípade naozaj jedná o výskum a/alebo vývoj. Aj preto spolupracujeme s technickými odborníkmi z českej spoločnosti RESEA s.r.o., ktorí určujú, či sa v danej situácií jedná o výskum a vývoj.

Cena obsahuje

 • Prístup k školeniu;
 • 5% zľava platná na 12 mesiacov na účtovné služby CARPATHIAN pre neklientov (naši klienti na účtovníctvo majú školenia, webináre a konferencie zdarma alebo za významne nižšie ceny);
 • Možnosť využiť individuálnu konzultáciu za zníženú cenu 100 EUR (štandardná cena za individuálnu konzultáciu je 200 EUR).

Obsah školenia

 • Využívanie štandardných nástrojov ako sú opravné položky, daňové straty, odpisy, atď.
 • Vzťahy s fyzickými osobami
 • Formalizácia existujúcich vzťahov v roku 2020 a ich možný dopad na dane v roku 2019
 • Vlastná aplikácia alebo softvér – ako vie znížiť dane až o polovicu
 • Výskum a vývoj – superodpočet
 • Príkazné a iné obdobné zmluvy
 • Autorské práva
 • Čo si môžem dať do daňových výdavkov?
 • Manažment pohľadávok a záväzkov
 • Cestovné náhrady
 • Superodpočet a Patent Box

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách. Peter je tiež členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

Michal Linhart

Michal je daňový poradca v Českej republike od roku 1998. Téme superodpočtu sa venuje intenzívne od roku 2007. Michal má veľmi bohaté skúsenosti nielen s daňovo-účtovnými aspektami pri vytváraní projektu superodpočtu, ale predovšetkým z daňových kontrol v Českej republike. Práve prax českých daňových úradov je inšpiráciou pre slovenskú finančnú správu. Michal je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.

Jakub Tománek

Jakub je technický špecialista, ktorý sa intenzívne venuje téme superodpočtu po technickej stránke od roku 2007. Za ten čas sa mal možnosť venovať veľkému množstvu projektov, ktoré, okrem iného, posudzoval aj s ohľadom na to, či spĺňajú definičné znaky výskumu a vývoja. Jakub má za sebou aj viacero daňových kontrol, kde práve obhájiteľnosť superodpočtu ako takého do veľkej miery závisí od technickej obhájiteľnosti toho, či sa v danom prípadne jednalo o výskum a vývoj a v akej miere. Jakub je partnerom brnenskej spoločnosti RESEA, ktorá sa okrem superodpočtu špecializuje aj na investičné dotácie.