Ako založiť a prevádzkovať malý investičný fond?

100,00 

Naši klienti na účtovníctvo majú školenie so 75% zľavou.
Pre získanie promo kódu prosím kontaktujte beata.vojtkova@carpathianag.com

75 na sklade

Kategórie:

Popis

29.10.2020 o 9:00 – 12:00 hod., webinár

Jeden z často skloňovaných dôvodov vzniku finančnej krízy 2008 bola aj domnelá „nenažranosť“ investičných manažérov viacerých finančných inštitúcií. Tí na vrchu investičného cyklu dosahovali investičné úspechy, čo vzhľadom na metodiku ich odmeňovania spôsobovalo opomínanie komplexnejších rizík, ktoré sa napríklad u nás materializovali ešte v roku 2013, 14% nezamestnanosťou.

Ako reakcia na rok 2008 prijala EÚ smernicu, ktorá reguluje práve činnosť manažérov v subjektoch kolektívneho investovania (t.j. fondoch). Smernica hľadala balans medzi flexibilitou (ktorá akceleruje ekonomický rast) a prevenciou pred systémovým rizikom (ktorý môže spôsobiť ekonomický kolaps): „The impact of AIFMs on the markets in which they operate is largely beneficial, but recent financial difficulties have underlined how the activities of AIFMs may also serve to spread or amplify risks through the financial system“. U nás sa táto smernica v roku 2013 implementovala do zákona o kolektívnom investovaní a dnes jej vďačíme aj za to, že založiť fond na Slovensku (koniec koncov v celej EÚ) je celkom komplikovaná záležitosť.

Keďže aj v rámci nášho poradenstva vnímame zvýšený dopyt po zakladaní investičných fondov, pre našich klientov sme už založili nielen viaceré offshore fondy, ale tiež malé a flexibilnejšie investičné fondy u nás na Slovensku. A keďže práve COVID možno vytvára príležitosť na lacnejšie skupovanie aktív (napríklad do portfólia investičného fondu) rozhodli sme sa k tejto téme uskutočniť webinár. Budeme hovoriť práve o zakladaní malých investičných fondov na Slovensku, o slovenskom SICAV, daniach a regulácií (Tomáš Demo a Peter Varga) a ich účtovaní (Monika Husenicová) (tam je špeciálna metodika). Práve fondy boli a v niektorých prípadoch a stále sú častým nástrojom na daňovú optimalizáciu. Len donedávna sa napríklad v Českej republike zakladali účelovo realitné fondy, aby sa mohla využiť 5% sadzba dane z príjmov a to v prípadoch, keď tieto fondy vykonávali klasické podnikanie (napríklad prenájom priestorov v nákupnom centre).

Prednášajúci

Peter Varga

Peter Varga je vedúci partner daňovo-účtovnej spoločnosti CARPATHIAN Tax & Accounting a advokát advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax. Peter sa venuje predovšetkým daniam a daňovému právu, čo zahŕňa komplexné služby v oblasti daňovo efektívneho nastavenia podnikania pre malé a stredne veľké firmy vrátane ich zastupovania pred daňovými úradmi a súdmi. Peter sa týmto témam venuje už niekoľko rokov, radí „jednoosobovým sročkám“ ako aj veľkým korporáciám v jednoduchých ako aj zložitých daňových otázkach, píše články a prednáša na rôznych konferenciách. Peter je tiež členom pracovnej skupiny Ministerstva financií SR na zlepšenie kapitálového trhu na Slovensku.

Monika Husenicová

Monika sa vo svete účtovníctva a daní pohybuje viac ako 25 rokov. Časť svojej kariéry strávila ako hlavná účtovníčka v investičnom fonde a 7 rokov ako členka predstavenstva v obchodníkovi s cennými papiermi, kde bola zodpovedná za účtovníctvo a finančné riadenie. Počas svojej praxe ďalej pracovala  vo viacerých medzinárodných poradenských spoločnostiach, pričom v spoločnosti Accace pôsobila ako vedúca účtovného oddelenia. Pred nástupom do CARPATHIAN pôsobila 3 roky v investičnej skupiny Infinity Capital Group, kde bola zodpovedná za finančný manažment v rámci celej skupiny. Monika pôsobí v CARPATHIAN od roku 2019 a venuje sa malým a stredne veľkým klientom vrátane účtovania investičných fondov.

Tomáš Demo

Tomáš pracoval 5 rokov v pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Allen & Overy v Bratislave. Tomáš je zakladateľom a partnerom Highgate Law & Tax, kde sa zameriava na startup-právo, právo obchodných spoločností (vrátane práva zodpovednosti štatutárnych orgánov), pracovné právo a zmluvné právo (vrátane úpravy zmluvných vzťahov so živnostníkmi).

Videopozvánka

Zmena termínu: 29.10.2020