Top

Články a Médiá

PRIVATE CLIENT (SK) – POSKYTOVANIE DAŇOVÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB A SLUŽBY NASTAVENIA PODNIKATEĽSKEJ ŠTRUKTÚRY

CARPATHIAN AG  poskytla a zabezpečila pre klienta viacero právnych, daňových a konzultačných služieb s cieľom nastaviť efektívnu podnikateľskú štruktúru klienta v kontexte jeho investičných aktivít.

Naša práca zahŕňala:

  • zabezpečenie právnej dokumentácie s partnermi;
  • optimalizáciu mzdových nákladov;
  • riešenie mnohých medzinárodných daňových otázok súvisiacich s investovaním a právami duševného vlastníctva;
  • účtovníctvo vrátane mzdové účtovníctva; a
  • koordináciu právnych, daňových a účtovných služieb v zahraničí.

SÚKROMNÝ KLIENT má podiely vo viacerých slovenských a zahraničných spoločnostiach, ktoré sú aktívne v oblasti reštauračných a hotelových služieb a vo výrobe rozličných spotrebiteľských tovarov.