Top

Články a Médiá

PRIPRAVENÍ NA ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Radi by sme Vás informovali o rozsiahlej novele zákona o ochrane osobných údajov. Novela bola schválená dňa 19. marca 2013, s účinnosťou od 1. júna 2013, a prinesie významné zmeny pre všetky subjekty, ktoré sa zaoberajú osobnými údajmi a ich ochranou.

Legislatívne zmeny sa týkajú interných dokumentov, predpisov ako aj internej politiky všetkých spoločnosti a to v týchto oblastiach:

  1. Vymenovanie zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov 
  2. Definícia pojmu “Verejne prístupné priestory” 
  3. Podmienky pre udelenie súhlasu dotknutej osoby 
  4. Podmienky pre spracovanie osobných údajov zamestnávateľom 
  5. Spracovávanie rodného identifikačného čísla 
  6. Získavanie osobných údajov 
  7. Prenos osobných údajov mimo územia členských štátov EÚ 
  8. Definície údajov, ku ktorým sa ochrana osobných údajov podľa zákona nevzťahuje