Top

Články a Médiá

Pridaná hodnota účtovníka bude v budúcnosti vyššia

Nástup automatizácie zasiahol rôzne pracovné odvetvia. Tak, ako pri každom nahradení ľudí strojmi, aj súčasný fenomén tzv. umelej inteligencie formuje trh pracovných pozícií. Podľa National Public Radio dôjde s 97,6 % pravdepodobnosťou k automatizácii práce v oblasti účtovníctva a a 93,6 % aj v oblasti audítorstva. To, kde je táto pravdepodobnosť v tomto segmente výrazne nižšia, je oblasť finančnej analýzy, kde sa nahradenie ľudí strojmi predpokladá iba v rovine 23,3 % pravdepodobnosti.

Tieto, ale aj mnohé ďalšie prognózy nám ukazujú, kam smeruje vývoj automatizácie a ktoré pracovné pozície sa môžu obávať zániku. A teda pracovné povolania pri ktorých prichádza k opakovateľným, systematickým úlohám, budú čím ďalej tým viac zautomatizované, zatiaľ čo tie, ktoré vyžadujú úsudok, analýzu a zručnosti ľudí, budú zachované. Viaceré „tech“ inovácie v tomto odvetví už zasiahli účtovníctvo, ale v nejakej miere aj daňové poradenstvo, automatizáciu auditu a platformy, ktoré vytvárajú finančné prognózy a vizualizované údaje. Veď predsa aj taká obsahová maličkosť, ako mať informácie zobrazené systematicky a organizovanejším spôsobom, znamená lepšie rozhodnutia z pohľadu firmy. Rýchlosť a uhladenosť je jedným z hlavných faktorov.  

Čo môžu (a mali by) účtovníci robiť

Zlepšený prehľad a vizualizácia dát po automatizácii robotmi je kľúčom do budúcnosti, avšak, neznamená až tak veľa, ak človek nedokáže s týmito výstupmi pracovať. Totižto aj vo svete, kde sa ľudia spoliehajú na roboty a ich vykonanie úvodného auditu, vyťažovanie účtovných dokumentov alebo vykonávanie výpočtov, bude nakoniec niekto zodpovedný za kontrolu práce a vyvodenie zmysluplných záverov. To je analytická práca, na ktorú dnes stále nie je adekvátna náhrada v podobe počítača.

Účtovníci by mali očakávať, že sa presunú do dynamickejšieho konzultačného a poradenského priestoru, kde budú využívať výhodu automatizácie a umelej inteligencie pri vytváraní lepšieho obchodného modelu pre spravované firmy. To sa dá dosiahnuť mnohými spôsobmi, ale väčšina účtovníkov môže začať tým, že vyčlení viac času na analýzu a zmysluplné podávanie správ a odporúčania, aby pomohla svojim klientom uspieť v podnikaní. Jednoducho už nebude stačiť alibistické spracovávanie dokladov. Účtovník bude musieť myslieť ako interný finančný analytik.

Aký bude vzťah umelej inteligencie a účtovníkov?  

Priblíženie umelej inteligencie ako nástroja, nie ako hrozby, je najlepší spôsob, ako sa dostať do účtovného odvetvia a skamarátiť sa s účtovníkmi. Veď predsa aj v situáciách, keď účtovníci každodenne využívajú umelú inteligenciu, budú existovať klienti, ktorí budú chcieť počuť osobné odporúčania od niekoho empatickejšieho ako je software. A účtovníci im budú vedieť poradiť kvalitnejšie a efektívnejšie. Predstavte si len také počítanie odvodov na kalkulačke, ak by neexistovali internetové kalkulačky, ktoré príslušné odvody vypočítajú jedným klikom. A práve toto zjednodušuje prácu účtovníkom, zvyšuje kvalitu služieb a v konečnom dôsledku aj znižuje jednotkovú cenu za účtovníctvo vrátane základného poradenstva.  

Rast reálneho podnikania si vyžaduje stratégiu a schopnosť pružne reagovať v prípade potreby. Umelá inteligencia nikdy nemôže poskytnúť niečo tak zložité a častokrát intuitívne. Finančný profil založený na číselných údajoch klienta by mohol predstavovať 90 % príbehu, ale posledných 10 percent, ktoré poskytne človek aj s jeho širším kontextuálnym chápaním, môže byť kľúčové pre prijatie správneho rozhodnutia.

V konečnom dôsledku tak vzťah medzi umelou inteligenciou a účtovníkmi môžeme považovať za príležitosť. Pre účtovníkov týmto vzťahom vzniká väčší časový priestor na strategické poradenstvo a tým pádom aj nárast hodnoty ponúkanej služby klientovi. Zatiaľ čo technológia môže v konečnom dôsledku nahradiť potrebu manuálnych výpočtov, účtovníci sa môžu sústrediť na analyzovanie a potreby klienta v rámci jeho podnikateľskej stratégie. To je vyššia pridaná hodnota a aj vyššia odmena pre poskytovateľa služby. A to je tá správna cesta.