Top

Články a Médiá

Prednáška o účtovaní a zdaňovaní kryptomien na konferencii účtovníkov

Peter Varga spolu s Vladimírou Mačuhovou prednášali v hoteli Saffron na nedávnej konferencii účtovníkov na tému ako účtovať o kryptomenách a sčasti aj o rôznych aspektoch zdaňovania kryptomien. Konferencie sa zúčastnilo kombinovane online a offline niekoľko stoviek účtovníkov a tak bola príležitosť poukázať aj na praktickú príručku o účtovaní kryptomien, ktorú sme v rámci našej platformy Crypto Tax & Law vytvorili.

Na prednáške sme sa venovali najmä:

  • Klasifikácií kryptomien v účtovnej jednotke;
  • Požiadavke na analytickú evidenciu;
  • Oceňovanie kryptomien (prípadne iba virtuálnych mien);
  • Účtovné operácie s kryptomenami a dopad na základ dane;
  • Príklady z praxe;
  • Prepojenie účtovníctva na daň z príjmov;
  • DPH komplikácie;

V rámci našej praxe sa už dlhodobo detailne venujeme problematike účtovania a zdaňovania kryptomien. Okrem našej platformy Crypto Tax & Law sme súčasťou pracovných skupín na úrovni Finančného riaditeľstva SR a Ministerstva financií SR venujúcich sa špeciálne kryptomenám a kapitálovým trhom. O účtovaní kryptomien v slovenskej účtovnej jednotke sme dokonca pripravili EBook. O kryptomenách prednášame na rôznych fórach, píšeme množstvo článkov a organizujeme konferencie. Na poslednej o zakladaní fondov sme sa venovali aj téme kryptofondov.  

Viac informácii o optimálnych právnych, daňových a účtovných riešeniach v krypte sa dozviete na webe Crypto Tax & Law. Získajte relevantný, zrozumiteľný a expertmi tvorený obsah pre právnu, daňovú a účtovnícku optimalizáciu krypta priamo do vašej e-mailovej schránky: