Top

Články a Médiá

Prednáška na Karlovej Univerzite v Prahe

Peter Varga, partner CARPATHIAN Advisory Group, mal prednášku pred študentmi práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Prednáška sa týkala slovenského daňového systému v kontexte európskych a medzinárodných iniciatív smerujúcich k zabraňovaniu agresívnej daňovej optimalizácie. V tejto súvislosti treba poznamenať, že hranica medzi daňovým plánovaním, agresívnym daňovým plánovaním a daňovým podvodom nie je v českom ani v slovenskom práve jasne ukotvená, čo prispieva k právnej neistote a ostáva tak naďalej výzvou pre daňových odborníkov do budúcnosti.