Top

Články a Médiá

Prednášali sme na tému dane z cenných papierov a blockchain

Problematika cenných papierov a ich zdaňovanie je v stále rozmanitejšom ekonomickom svete neustále komplexnejšia. O to viac, ak k tomu pripočítame aj aktuálne regulačné a zdaňovacie výzvy, ktoré vznikajú pri snahe uchopiť kryptomeny, tokeny, ICOs a iné platformy, ktoré sú postavené na tzv. blockchain technológiách. Práve pred pár dňami Peter Varga, partner CARPATHIAN Advisory Group, prezentoval aj túto tému partnerom skupiny Umbrella Group.

Blockchain je distribuovaná decentralizovaná databáza pre peer – to – peer transakcie využívajúca decentralizované ukladanie údajov o rôznych transakciách alebo udalostiach. Blockchain ako technologické riešenie bolo navrhnuté ako dôveryhodnejšia alternatíva voči súčasným transakčných procesom, ktorá  sľubuje nárast efektivity a to prostredníctvom rýchlejších postupov, nižších transakčných nákladov, bezpečnejšieho výkonu, nezmeniteľnosti záznamov alebo výhody neexistencie centrálneho bodu zlyhania. Z právneho hľadiska môžu byť transakcie založené na blockchainoch vo všeobecnosti klasifikované ako majetok, výmenný obchod, mena alebo finančný nástroj.

Aj keď hodnota virtuálnych mien alebo tokenov sa môže časom zvyšovať, napriek ich nejasnej klasifikácii a rôznych typov využitia, neexistuje dnes koncepčná odpoveď na zdanenie príjmov, respektíve domnelých kvázi ziskov (napríklad výmena tokenu za token alebo domnelé presunutie tokenu do inej krajiny) vyplývajúcich z vlastníctva, držby alebo disponovania týmito rôznymi digitálnymi aktívami. A práve téma zdaňovania cenných papierov by dnes nemala byť prezentovaná bez poukázania na projekty založené na blockchain technológiách a ich potenciálneho zdaňovania. Z nahliadnutia za Atlantický oceán totiž vieme, že niektoré takéto platformy majú charakter cenných papierov, a preto spadajú do tejto problematiky.